Bendri renginiai

Nėra šioje galerijoje vaizdai.

Struktūra ir kontaktai

Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“ įsikūręs gražioje, jaukioje, gėlynais ir medžiais apsodintoje vietovėje  ant Bernardinų (Lukos) ežero kranto. Grupės turi savo pavadinimus: ,,Varliukų“, ,,Boružėlių“, ,,Bitučių“, ,,Skruzdėliukų“, ,,Drugelių“, ,,Gandriukų“Kiekvienoje grupėje pedagogės su vaikais, tėveliais kuria savitą grupės interjerą, atitinkantį grupės pavadinimą. Sukurta ugdomoji aplinka saugi, estetiška, moderni, jaukižaisminga, kūrybiška, funkcionali, užtikrinanti vaiko gerą savijautą, skatinanti vaikų aktyvumą, saviraišką ir visapusišką ugdymąsi.

Vaikų žinios kaupiamos per pažinimąpatirtį: organizuojamos kalendorinės šventės, pažintinės išvykos po miestą, artimiausias apylinkes, rajoną. Džiugių emocijų suteikia pedagogių organizuojamos pramogos: sportinės, literatūrinės, muzikinės. Sudarytos sąlygos vaikų individualiems gebėjimams reikštis: šokio, dailės bei papildomas darbas su muzikai gabiais vaikais. Gyvendami mažoje vaikų bendruomenėje, ugdytiniai skatinami perimti tautos tradicijas, ugdomas gebėjimas bendrauti tarpusavyje ir su suaugusiais, formuojamas vaiko pasitikėjimas savo jėgomis, pagarbus požiūris į aplinką, kitus žmones.

 

UGDYMO  NUOSTATOS

 

Norint pradėti vaiką ugdyti, pirmiausia reikia pažinti.

Siekti, kad vaikas mūsų darželyje būtų saugus, laisvasmylimas, pastebimas,

pripažintas, kad jo būtų išklausoma, įsiklausoma.

Priimti vaiką tokį, koks jis yra, be jokių išlygų.

Padėti vaikui susirasti veiklą, kuri atitiktų jo  jėgas, kurią jis galėtų sėkmingai atlikti.

Garantuoti vaiko sėkmę žaidžiant, dirbant, bendraujant su kitais.

Ugdyti laisvą, aktyvų ir sąmoningą savo šalies, pasaulio pažinėją ir kūrėją.

Pirmiausiai auklėti save.

Viskas, kas daroma, daroma vaikui.

Vaikas išmoksta to, kuo jis gyvena.

Niekada nedarykvaiką to, jis gali padaryti pats.

Vaikasvalstybės ateitis, šeimavalstybės pagrindas.

Meilė, gerumas, žmoniškumaspagrindiniai visapusiškos asmenybės

ugdymo skatintojai, sveikatingumą lemiantys veiksniai.