Seminaras

            PRAKTINIAI MOKYMAI „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO MODELIAVIMAS TAIKANT INFORMACINES                    IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS“

Lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ vyko 48 val. nuotoliniai mokymai „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas taikant informacines ir ryšių technologijas“. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė Renata Kondratavičienė su pedagogėmis nagrinėjo (supažindino) temas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas integruojant į ugdymą(si) STEM, STEAM AR STRREAM sričių inovacijas; vaikus įgalinančių patrauklių ugdymo(si) scenarijų ir veiklų taikymas pasitelkiant IRT; kasdieninės vaikų žaidimų aplinkos kūrimas integruojant IRT į ugdymą(si) ir projektines veiklas; vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas kuriant ir pasakojant skaitmenines istorijas ir naudojant IRT; edukacinių erdvių kūrimas: vaikus skatinti tyrinėti, eksperimentuoti veikiant, atrasti, pažinti pasaulį. Lektorė pateikė daug pavyzdžių, supažindino kaip sukurti įvairius edukacinius žaidimus, užduotis vaikams interaktyvioje aplinkoje. Pedagogės mokymų metu atliko praktines užduotis įvairiose programavimo aplinkose, jas talpino ,,Moodle“ aplinkoje ir įgytas žinias pritaikys kasdieninėje veikloje. Ugdymo turinio modeliavimas naudojant IRT efektyvins, paįvairins ugdymo procesą, didins vaikų veiklos motyvaciją siekiant geresnių rezultatų.

Audronė Ustilienė