ĮSIJUNGĖME Į STEAM SCHOOL LABEL PRADEDANČIŲ MOKYKLŲ TINKLĄ

             Kadangi mūsų veiklos tikslas gerinti ugdymo kokybę, tai ieškojome  mūsų veiklai priimtinos ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo metodikos ir nutarėme dalyvauti  Steam School Label  projekte ir siekti pripažinimo. Vienas iš projektų, padariusių proveržį STEAM srityje yra „STEM mokyklos ženklas“, šio projekto metu parengtas STEM mokyklos ženklo portalas, kurio tikslas – padėti Europos mokykloms stiprinti ir tobulinti jaunųjų europiečių gebėjimus ir susidomėjimą STEM dalykais, suteikti mokykloms būtinų priemonių ir metodinę paramą siekiant mokinių, mokytojų ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimo į STEM veiklas kuriant ir plėtojant STEM strategiją Ženklai 3: pradedanti, pažengusi ir patyrusi mokykla.
Mūsų darželis nuo 2021 vasario mėnesio kryptingai veikia STEAM srityje ir sulaukė įvertinimo.

Nuo 2022-01-25 Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“ suteiktas Steam School Label  pradedančios mokyklos ženklas, kuris galios 18 mėnesių. Toliau sieksime pažengusios STEAM  mokyklos ženklo.

Mūsų tikslas per patirtinį ugdymą   didinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais, matematika), ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, bendradarbiavimo kompetencijas. Dalyvaudami šiame projekte, ugdymo turinį praturtinome STEAM veiklomis, dalyvavome ir rengėme projektus, renginius, mokėmės, pateikėme 25  veiklos įrodymus, pasipildėme naujomis, išmaniomis ugdymo priemonėmis ir aplinkomis.