STEAM ugdymo mokymai

,,Besimokančių darželių tinklas 2022“ kvalifikacijos tobulinimo programa,  skirta STEAM ugdymo filosofijai

              Lopšelis-darželis prisijungė prie „Besimokančių darželių tinklo 2022“ ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos. 12 lopšelio-darželio pedagogų visus metus dalyvavo akredituotoje 72 valandų programoje, kurios metu tobulino profesinius gebėjimus. Programa buvo skirta STEAM ugdymo filosofijai. Naujausias STEAM atnaujinimas – STREAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, skaitymas, rašymas, santykiai ir matematika), įtraukiant skaitymą ir rašymą – tai ženkliai didina informacijos prieinamumą vaikams ir prisideda prie santykių su aplinkiniais kūrimo bei stiprinimo. Šių naujų disciplinų įtraukimas teigiamai veikia vaikų pažinimo raidą, pagerina vaikų raštingumo ir matematikos įgūdžius, skatina empatiją bei padeda vaikams išgirsti draugų įžvalgas, atrasti sąsajas su savosiomis.

            Šioje programoje buvo išklausyta, stebėta, diskutuota: 6 nuotolinės diskusijos, kurių metu klausėmės  gyvai diskusijų apie tyrinėtojų mąstymą, technologijų naudojimą darželyje, vaikų kalbos raidą, inžineriją, konstravimą, įvairiapusį meno įtraukimą bei matematinį ugdymą, kitus aktualius klausimus; 6 skirtingos temos, apimančios skirtingas STREAM disciplinas; 6 nuotoliniai mokymai apie įvairius bandymus ir eksperimentus, technologijas, kalbos raidą, inžineriją, menus bei matematinį ugdymą; 6 virtualūs vizitai po ugdymo įstaigas visame pasaulyje, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Virtualių vizitų po ugdymo įstaigas užsienyje ir Lietuvoje metu sužinojome, kaip yra įrengiamos ugdymo(si) aplinkos, organizuojamas ugdymo(si) procesas, su kokiais iššūkiais susiduriama, kaip integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, kaip organizuojamas mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas.

             Naujausi mokslininkų tyrimai rodo, jog STEAM yra vienas perspektyviausių būdų teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, įtraukų ir prasmingą ugdymą. STEAM metodikoje svarbiausi klausimai „kodėl?“ ir „kaip?“, leidžia vaikams mokytis efektyviau bei suprasti mokomųjų dalykų prasmę. Svarbu, kad pedagogams naudojant STEAM grįstą ugdymą, vaikai veikia apgalvotai, mokosi per patirtį, atkakliai sprendžia problemas, bendradarbiauja ir veikia kūrybiniame procese.                          

             Būkime kūrybiški ir skatinkime vaikų kūrybiškumą.

Direktorės pavaduotojaugdymui Audronė Ustilienė

Stebuklinga diena

Penktadienis. Šiandien Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ priešmokyklinėje ugdymo grupėje ore sklandė stebuklai.Kalbėjome apie pasakų herojus – burtininkus. Jų darbo priemones – stebuklų lazdeles. Ne tik kalbėjome… Pasak vaikų – burtininkas, tai žmogus, tik turintis stebuklingą lazdelę. Kadangi, mes (mokytojos ir vaikai), nusprendėme, kad esame ŽMONĖS, o kad tapti ypatingais pasakų herojais – mums trūksta tik YPATINGOS LAZDELĖS…
Pasitelkę vaikišką ir ne tik vaizduotę, įvairias priemones, kūrybiškai dirbome. Ugdydami komunikavimo, menines, pažinimo ir socialines kompetencijas. Braižėme lazdelių eskizus, matavome delno ilgį (rankenos atitikmenį). Sugalvojome ir užrašėme savos lazdelės pavadinimą ir savitą burtažodį. Įsisavinome Žiedinės ekonomikos pagrindus – kaip panaudoti antrinę žaliavą. Sukome į kailius pozityvius žodelius ir aptarėme jų poveikį mums. Išbandėme naujus rašymo būdus (deginome raideles spec.aparatu) ir daug, daug bendravome 😀😊😉.
Veiklos moralas:
Pozityvi abipusė (mokytojo ir ugdytinio) komunikacija yra VAIKO savigarbos pagrindas. Žodžiai – galingas įrankis, leidžiantis mums perteikti savo giliausius jausmus. Girdinčiam teigiamus žodžius susiformuoja teigiamas savęs vertinimas. Siekdami efektyvaus tarpusavio bendravimo turime išmokti aiškiai ir atvirai reikšti savo mintis: ir mokytojai, ir vaikai.
« 1 2 »

Trys karaliai dalina dovanas

       Sausio 6 d. trys karaliai iš priešmokyklinukų grupės keliavo po darželį ir visiems, tiek vaikams, tiek darbuotojams,  linkėjo, kad į jų namus Trys karaliai teatneša aukso(sveikatos), smilkalų(santarvės), miros(džiaugsmo)! Trys karaliai linkėjo visiems gerų metų ir su kitais vaikais nupuošė eglutes, linksminosi.

Mokytoja Audronė

Eksperimentus siūlo oro išdaigos

Vis besikeičiantis oras: lietus, sniegas, ledas ir smarkiai kintanti temperatūra: nuo 6 šilumos iki 7 šalčio, paskatino tyrinėti, bandyti, eksperimentuoti su sniegu, vandeniu ir ledu. Pradėjome nuo iš lauko atnešto sniego. Sniegą naudojome tapant paveikslus, lašinome į jį spalvotą vandenį ir stebėjome, kaip spalva plinta visu sniegu, jį nudažydama. Vaikai sužinojo, kad sniegą įdėjus į formeles, po to išėmus jis išlaiko formą. Iš formuoto sniego statėme pilį. Kitą dieną į indelius pripylėme vandens ir išnešėme į lauką. Ryte radome vandenį dalinai pasidengusį ledu, o po ledu teliuškavo vanduo. Išėmę ledą stebėjome jo storį, aptarėme, kad toks plonas ledas, tokiu oru susidaro ir ant didelių vandens telkinių, todėl ant ledo stoti labai pavojinga, nes jis labai plonas ir trapus. Įdėjus į didesnį indą vaikai pastebėjo, kad jis labai greitai slysta, kilo idėja suorganizuoti ledo luitų lenktynes. Vaikams suteikė tai daug džiaugsmo. Vaikai labai norėjo pamatyti tvirtą stiprų ledą. Palaikant vaikų idėją, pripylėme vandens į balionus, gilius indus ir į mažus indeliu, į kuriuos dar įdėjome spalvotų flomasterių kamštelių (vaikai pasirinko spalvą patys, kad žinotų kuris jo indelis). Į indelius įstatėme pagaliukus, kurių dėka išimsime ledą, neliečiant rankomis ir išnešėme šaldyti. Kitą dieną atnešus ledą į grupę vaikai stebėjo, tyrinėjo, bandė ledo stiprumą. Vaikai labai norėjo išimti flomasterių kamštelius, kurie buvo įšalę ledo paviršiuje, bet stiprus ledas jų neatidavė. Kad išimti kamštelį iš ledo, vaikai pasiūlė tirpinti ledą, o kad ledas greičiau tirptų vieni siūlė pūsti šiltą orą, kiti šildyti rankose, tačiau pasitarę nutarėme lašinti pipetėmis šiltą vandenuką į tą vietą, kur įšalęs kamštelis. Ledas tirpo ganėtinai ilgai, bet kai galų gale ledas atidavė kamštelius, vaikų džiaugsmui nebuvo ribų. Iššūkis su kamšteliais buvo įveiktas ir tuomet vaikų žvilgsniai nukrypo į balionus, kurie buvo labai kieti ir šalti. Vaikai suprato, kad tai ledas. Nuėmus balioną, liko bespalvis ledas, tuomet vaikai pasiūlė jį nuspalvinti. Vaikus stebino tai, kad tapant ant ledo nereikia teptuko merkti į vandenį, o didelę nuostabą sukėlė, kai ant nuspalvinto ledo užpylė vandens ir jis vėl buvo švarus, spindintis ir pasiruošęs gauti naują apdarą. Taip tapyti ledo balionus galėjome kiek, kam norėjosi. Vaikų fantazijai nebuvo ribų. Vaikai pilnai  patenkino poreikį tyrinėti, atrasi bei suvokti vandens virsmą ledu ir atvirkščiai.

Mokytoja Laima

« 1 2 »

Mes matuojam ir skaičiuojam

Tema: Mes matuojam ir skaičiuojam. Tema kilo iš 3 metų vaikų grupės ,,Boružėlės“ berniukų varžymosi kuris didesnis. Išmatavome vaikų ūgį stačiomis ir gulsčiomis ir supratome, kad atsirado noras matuoti viską kas mus supa: duris, spinteles, kilimą, stalus, lentas, dėžutes, šalikus, ir kitus vaikų pasiūlytus daiktus. Naudodami įvairius metrus ir liniuotes matavome ir lyginome, skaičiavome. Kirpome ilgas ir trumpas juosteles ir jas matavome kaladėlėmis, žaislais, spinteles matavome pieštukais. Vaikai susidomėję, sužinojo, kad matuoti galima įvairiomis priemonėmis, žaislais.

Mokytoja Birutė

« 1 2 »

Šventę kuriame kartu

Rudenėlio šventę pradėjo tėvelių ir vaikų parodėlė ,, Rudeninė skrybelaitė“. Saulėta ir graži rudens savaitė skatino veikti, kažką rasti ir atrasti, džiaugtis savo galimybėmis ir rudens gausa. Vykome obuoliauti, ragavome vaisius, spaudėme ir skanavome sultys. Smagiai, linksmai ir išradingai pramogavome su tėveliais. Rudeninė estafetė, kūrybingai sukomponuotos iš gamtinės medžiagos boružėles, obuolių pyragai ir mėtų arbata tik papildė džiaugsmą ir norą būti ir kurti šventę kartu.
Mokytoja Birutė
« 1 2 »

Skaičiuok smagiai

Su kaštonais ir lapais smagu žaisti ne tik kieme, bet ir grupėje. Panaudojome rastus gamtoje kaštonus ir lapus mūsų kasdieninėje veikloje. Vaikai skaičiavo kiek telpa kaštonų ant skaičių trafaretų, patys dėliojo skaičius ir raides iš kaštonų, grupavo, atliko matematinius veiksmus, taip tobulindami skaičiavimo ir skaitmenų pažinimo įgūdžius, lavino smulkiąją motoriką. Įdomu buvo nagrinėti lapų sandarą, kurti lapų paveikslėlius, grožėtis jų spalvomis ir formomis.

Mokytoja Vida

Mūsų pėdsakai

Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ lopšelinukai, leisdami laiką lauke, atkreipė dėmesį, kad jų padų raštai labai skirtingi, turintys įvairių formų bei figūrų. Vaikai įsijautę ieškojo įvairių pėdsakų, juos stebėjo pro padidinamąjį stiklą bei lygino, kuri pėda didesnė, kuri mažesnė, kurios yra vaiko, o kurios suaugusiojo. Stebėjimo metu vaikai aptiko ne tik žmonių pėdsakų, bet ir gyvūnų. Lopšelinukai spėliojo, kieno gi čia pėdsakai. Tuo veikla nesibaigė. Vaikučiai, grįžę į grupę iš auklėtojos sužinojo, kad jų rankytės taip pat turi „pėdsakus“, vadinamus antspaudais ir kurie yra labai labai skirtingi. Kad patikėtų auklėtojos pasakojimu, mažieji smalsuoliai savo antspaudus stebėjo per mikroskopą. Šio tyrimo metu lopšelinukai įgijo nemažai detektyvui būdingo patyrimo.

Mokytoja Diana

Sniego paveikslai

Trakų lopšelio/darželio „Ežerėlis“ lopšelinukai šiuo metu kiekvieną dieną džiaugiasi žiema ir sniegu. Tačiau šį kartą vaikai sniegą „pažino“ „iš kitos pusės“. „Varliukų“ grupės vaikai puikiai žinojo, kad sniegą galima kasti kastuvu, statyti iš jo sniego senį, lipdyti gniūžtes ir jomis smagiai mėtytis, bet kad ant sniego galima kurti paveikslą-apie tai sužinojo visai neseniai. Be to, vaikai stebėjo, kaip „spalvotasis“ paveikslas pavirto vandeniu, o išneštas į lauką tapo ledu. Taip „Varliukai“ sužinojo ne tik apie tai, kad sniegą galima spalvinti, bet ir pamatė, kaip sniegas virsta vandeniu, o vanduo-ledu. Mažiesiems tyrinėtojams tai suteikė daug nuostabos ir gerų emocijų.

Mokytoja Diana

Medžiai be lapų…

Medžiai be lapų… ,,,,,, Skruzdėliukai“ iš antrinių žaliavų gamino medžius be lapų rudenį ir žiemą. Nuspalvinę savo medžio kamieną, vaikai kirpo, suko šakas, skaičiavo jų kiekį, matavo ilgį, lavino smulkiąją motoriką, mąstė kaip geriau jas pritvirtinti prie kamieno. Smagiausia buvo iškirpti savo snaigę, stebėti kokios jos visos skirtingos, lyginti jų raštus ir dydžius.

Mokytoja Vida