Stebuklinga diena

Penktadienis. Šiandien Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ priešmokyklinėje ugdymo grupėje ore sklandė stebuklai.Kalbėjome apie pasakų herojus – burtininkus. Jų darbo priemones – stebuklų lazdeles. Ne tik kalbėjome… Pasak vaikų – burtininkas, tai žmogus, tik turintis stebuklingą lazdelę. Kadangi, mes (mokytojos ir vaikai), nusprendėme, kad esame ŽMONĖS, o kad tapti ypatingais pasakų herojais – mums trūksta tik YPATINGOS LAZDELĖS…
Pasitelkę vaikišką ir ne tik vaizduotę, įvairias priemones, kūrybiškai dirbome. Ugdydami komunikavimo, menines, pažinimo ir socialines kompetencijas. Braižėme lazdelių eskizus, matavome delno ilgį (rankenos atitikmenį). Sugalvojome ir užrašėme savos lazdelės pavadinimą ir savitą burtažodį. Įsisavinome Žiedinės ekonomikos pagrindus – kaip panaudoti antrinę žaliavą. Sukome į kailius pozityvius žodelius ir aptarėme jų poveikį mums. Išbandėme naujus rašymo būdus (deginome raideles spec.aparatu) ir daug, daug bendravome 😀😊😉.
Veiklos moralas:
Pozityvi abipusė (mokytojo ir ugdytinio) komunikacija yra VAIKO savigarbos pagrindas. Žodžiai – galingas įrankis, leidžiantis mums perteikti savo giliausius jausmus. Girdinčiam teigiamus žodžius susiformuoja teigiamas savęs vertinimas. Siekdami efektyvaus tarpusavio bendravimo turime išmokti aiškiai ir atvirai reikšti savo mintis: ir mokytojai, ir vaikai.
« 1 2 »