Sniego paslaptys

           ,,Bitučių“ grupės vaikai (4 metų), lauko žaidimų aikštelėje stebėjo sniegą ir jo savybes. Vaikai kasė sniegą ir dėjo į kibirėlius. Priėmė iššūkį: kas atsitiks, jeigu sniegą atsinešime į šiltą grupę? Grupėje apžiūrėjo kibirėliuose atneštą sniegą, jį lietė. Suprato, kad sniegas yra šaltas, lengvas, lipnus, baltos spalvos. Vaikai atliko eksperimentą, dėjo sniegą į mažus indelius, teptukais dažė dažais. Dažant dažais, vaikai pastebėjo kaip liejasi dažai ant sniego ir sniegas tirpsta greičiau. Po pietų miego, vaikai pamatė, kad sniegas jau ištirpęs, liko tik spalvotas vanduo ir indeliai jau nepilni. Vaikai padarė išvadas, kad šiltoje patalpoje sniegas tirpsta greičiau ir pavirsta vandeniu. Įtvirtino žinias apie sniego, vandens savybes, spalvų pavadinimus. Su mažais šaukšteliais vaikai matavo ir skaičiavo kuriame indelyje yra daugiau vandens, kuriame mažiau. Grupėje atlikę eksperimentą, vaikai suprato, kad šiluma sniegą paverčia į vandenį.

Auklėtoja Dalia