Metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“

          Jau trečius metus Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ įgyvendinamos STEAM veiklos. Tai perspektyvus būdas teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, patirtinį, kūrybišką, prasmingą ugdymą ir mokytojo darbo efektyvumą. Kuriama aplinka, kuri skatina eksperimentuoti, išbandyti, patirti, tyrinėti. STEAM veiklos – puikus būdas sukurti vaikams naujos patirties sąlygas – veikti, mąstyti, save išreikšti, kaupti, sisteminti, perdirbti naują informaciją. Sukaupę STEAM ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje patirties, pasidalinome ja metodinėje dienoje. Balandžio 20 dieną Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ vyko metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“. Jos tikslas – gerosios patirties sklaida, taikant STEAM metodiką ugdymo procese, pristatyti kolegėms naudojamas STEAM ugdymo priemones, aptarti jų naudojimo galimybes. Metodinėje dienoje dalyvavo 36 dalyviai iš Trakų rajono mokyklų, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Svečiai stebėjo atviras veiklas 3 grupėse. Mokytoja metodininkė Birutė Vaicekauskienė pristatė mažųjų statybininkų inžinerinę STEAM veiklą 3-4 m. amžiaus grupėje ,,Skruzdėlės ir skruzdėlynas“. Tai STEAM metodikos integravimas netradicinėje lauko aplinkoje. Mokytoja metodininkė Vida Kmieliauskienė vedė atvirą veiklą 5-6 m. amžiaus grupėje tema ,,Iš jūros gelmių“, kurios tikslas – plėsti vaikų žinias apie jūrą naudojant STEAM metodiką. Tai atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai su skaitmeninėmis priemonėmis. Vyresnioji mokytoja Audronė Palaimienė vedė kūno kultūros užsiėmimą priešmokyklinio ugdymo grupėje, integruodama STEAM metodikos elementus, panaudodama netradicines ugdymo priemones. Direktorė Virginija Ilginytė pristatė mokyklos veiklą, supažindino su lauko ir grupių edukacinėmis erdvėmis, įsigytomis, pagamintomis ir sukauptomis priemonėmis, pritaikytomis STEAM veiklos organizavimui grupėse bei lauko erdvėse. Svečius pasitiko, susipažino su jų lūkesčiais ir refleksiją organizavo socialinė pedagogė Rasa Pavilionienė. Stendinius pranešimus grupėse, apie organizuotų STEAM veiklų įvairovę, parengė mokytoja metodininkė Rasa Bazilevičienė priešmokyklinio ugdymo grupėje „STEAM veiklų akimirkos“. Vyresnioji mokytoja Dalia Kaminskaitė „Bitučių“ grupėje parengė „Bitučių spalvotos dienelės“. Mokytoja Erika Jauniškienė ,,Nykštukų“ grupėje pristatė stendą „Mano knygelė“. Metodinėje dienoje mūsų įstaigos atstovės pristatė 3 pranešimus. Mokytoja Diana Mačėnienė pristatė pranešimą „STEAM veikla Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“, papasakojo kaip sekėsi įgyvendinti ir realizuoti išsikeltus STEAM veiklų tikslus ir uždavinius. Vyresnioji mokytoja Laima Četrauskienė pristatė filmuotų veiklų medžiagą „Visur atrandam STEAM“, kur atskleidė STEAM veiklų įvairovę ugdomajame procese. Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė pranešimo metu supažindino dalyvius apie mokyklos veiklą STEAM School Label projekto portale. Pasidžiaugė gautu STEAM mokyklos ženklu „STEAM Shool Label Competent“, bei pasidalino patirtimi kaip tapti STEAM ženklo mokykla. Metodinės dienos dalyviai turėjo galimybę pasisemti naudingų idėjų praktinėms veikloms su vaikais. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos STEAM veikla domisi kitų rajono mokyklų pedagogai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Audronė Ustilienė

« 1 2 »