Asmens duomenų apsauga

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


SUSITARIMAS DĖL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAUGOJIMO


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS


DARBUOTOJO INFORMAVIMO APIE DUOMENŲ RINKIMĄ,ELEKTRONINIO PAŠTO, KOMPIUTERIO, TELEFONO NAUDOJIMO GALIMYBES IR DARBDAVIO TEISES TVARKOS APRAŠAS


INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA


DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO


LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA