Joninių belaukiant

Labas, penktadieniaujantys 😁. Labas, keliavusieji pirmin takeliu per darbingą savaitę 😉. Labas, ir tie kuriems jau atostogos kupron alsuoja, kurie savaitgali planuoja šėlti kartu su laumėmis 🤗
Ar ieškojote kada PAPARČIO žiedo???
O mes, šiandien radome… Vaikai ir yra tie stebuklingieji, laimę nešantys, žiedai 😊🥰😊.
Smagaus savaitgalio šėlsmo, vasariški/žolynų linkėjimai nuo Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ bendruomenės 🤗.
P.S. Ačiū Trakų bibliotekai (vaikų literatūros skyriui) už šaunią ir tikslingą edukaciją.

Gerumo atvirukai

Birželio 8 dieną Trakų lopšelyje – darželyje “Ežerėlis” priešmokyklinėje grupėje vyko “Gerumo atvirukų” diena. Priešmokyklinės grupės vaikų rytas prasidėjo nuo pokalbio apie emocijas, apie gerumą kitiems. Vaikai diskutavo, kad padarius kažką gerą kitam, tai visada gerumas sugrįžta atgal. Ugdė norą dalintis širdies šiluma bei dovanoti tą šilumą kitiems. Pasitarę kartu su grupės auklėtoja nusprendė “Gerumo atvirukus” kurti ugniagesiams gelbėtojams, kurių darbas vasaros laikotarpiu ypatingai sudėtingas ir kupinas įtampos. PU grupės ugdytiniai kruopščiai kūrė atvirukus vaizduodami sunkų ugniagesių darbą ir rašė gerus palinkėjimus, linkėdami daugiau poilsio, stiprios sveikatos, ištvermės ir drąsos. Po kūrybinės veiklos vaikučiai buvo pakviesti bendrai nuotraukai su atvirukais rankose, kuri buvo įlaminuota ir bendrai įdėta į vokelį su atvirukais. Bendru susitarimu buvo nutarta vokelį pilną šilumos išsiųsti paštu.

Laimingieji tapo ir “Gerumo atvirukus” gavo – Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5 – osios komandos 1 pamainos ugniagesiai gelbėtojai. Gavę tokį netikėtą ir neeilinį laišką ugniagesiai gelbėtojai labai apsidžiaugė ir nestokojo emocijų. PU grupės vaikai nekantriai laukė grįžtamojo atsako ir gražią antradienio popietę birželio 27 dieną sulaukė netikėto svečio…

Trakų lopšelį – darželį “Ežerėlis” aplankė vienas iš Vilnaus 5 – osios komandos 1 pamainos ugniagesių gelbėtojų – Silvestr Rudak. Ugniagesys gelbėtojas atvyko visos 1 pamainos vardu pasveikinti ir atsidėkoti vaikams už “Gerumo atvirukus”. Vaikai buvo apdovanoti skrajutėmis su bebriuko Tuko patarimais, pamokų tvarkaraščių šablonais, sulankstomomis ugniagesių gelbėtojų mašinomis ir svarbiausia – medaliais (ant kurių pavaizduota ugniagesių reikmenys) ir padėka visai grupei.

Susitikimo metu vaikai prisiminė kodėl kyla gaisrai, kaip reikia elgtis ištikus nelaimei, kaip reikia saugiai elgtis namuose ir kitose patalpose, kad būtų išvengta gaisrų ir skaudžių padarinių. Taip pat, vaikai turėjo galimybę užduoti ugniagesiui gelbėtojui klausimus ir gauti informatyvius atsakymus. Į vaikų ir ugniagesio diskusijas prisijungė ir socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė, paįvairindama vizitą įdomiomis užduotėlėmis vaikams. Vizitui artėjant link pabaigos ugniagesys palinkėjo vaikams ne tik geros ir šiltos, bet, svarbiausia – saugios vasaros.

Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentė Karina Voitinovič, laikinai einanti PU grupės mokytojos pareigas.

« 1 2 »

Respublikinė socialinių pedagogų konferencija

RESPUBLIKINĖ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINĖSE MOKYKLOSE, KONFERENCIJA

Socialinio pedagogo, dirbančio ikimokyklinėje įstaigoje veiklos turinys yra specifinis ir skiriasi nuo socialinio pedagogo dirbančio mokykloje veiklos turinio. Ugdytiniai dar negeba suformuluoti problemą ar ją įvardinti, todėl veikla susideda iš stebėjimo, žaidybinių ugdomųjų veiklų ir darbo su visa bendruomene. Visi profesiniai mokymai/seminarai/paskaitos yra orientuoti į specialistus, dirbančius su paaugliais. Trūksta specializuotų ir tikslinių mokymų ir profesionalios gerosios darbo patirties sklaidos, skirtos šių grupių (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis amžius) socialiniams pedagogams. Taip gimė idėja suorganizuoti praktikų konferencija.
Konferencijos tema. ”VAIKŲ SOCIALIZACIJA ŽAIDYBINĖJE UGDOMOJOJE VEIKLOJE“. Tikslas – socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, gerosios patirties sklaida – žaidybinių ugdomųjų veiklų ypatumai, turinys ir funkcijos, kurios padeda gerinant vaikų socializaciją, ugdant socialinius gebėjimus ir organizuojant prevencinį darbą su vaikais, tėvais ir mokykloje dirbančiais pedagogais.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe.
Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko gerbūvio siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinės pedagoginės pagalbos suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai – sėkminga vaiko socializacija. Ikimokyklinio ugdymo mokykla – pirmoji pagal svarbą ugdymo institucija po šeimos, daranti įtaką socialinei ir emocinei vaiko raidai, kur tėvų auklėjamąsias pareigas pratęsia kvalifikuoti pedagogai, pagalbos specialistai (auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologai, logopedai, specialieji pedagogai).

Vaikai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklose praleidžia nemažą savo laiko dalį, ugdymo/mokymo įstaigos tampa vis labiau reikšmingos tokio amžiaus vaikams, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti ikimokyklinukams ir jų problemoms. Įsitikinimai ir nuostatos formuoja vertybes. Formavimasis vyksta tiek nesąmoningai, tiek naudojant išorinį elementą – įsikišimą, kurio principas yra tikslingai keisti ir formuoti vaikų vertybes norima linkme. Tai patyrimo išugdytos asmens savybės ir požiūris į tai, kas kaip turi vykti. Laikui bėgant sąmoningai pripažintos vertybės tampa pasąmoningomis ir automatiškomis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe. Socialinė ir emocinė kompetencija būtina vaikų gerovei.
2023 m. gegužės 12 d. Trakuose vyko Respublikinė socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, konferencija. Konferencijos iniciatorius ir organizatorius Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“. Konferencija organizuojama įgyvendinus respublikinį projektą „Bendraukime-draugaukime“.

Renginyje pranešimus pristatė –

  • Garbės svečias Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė Dr. Auksė Petruškevičiūtė, tema „Socialinės pedagoginės pagalbos aprėptys ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė Rasa Pavilionienė, Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“, tema „Socialinio pedagogo vaidmuo patirtiniame vaikų ugdyme“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vaičiūnienė, Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“, tema „Socialinių pedagogų gerosios patirties skaidos nauda“.
 • Psichologė (IV kategorija) Rita Ritaitė Rita Šakevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žibutė“, tema „Bendradarbiavimas ir bendrystė ugdomosiose veiklose“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Narkevič, Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija, tema „Kaip žaidimai padeda tobulinti vaikų sakytinę kalbą?“.
 • Socialinė pedagogė Zita Asbergaitė, Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“, tema „Profesinis ugdymas darželyje – linksma, paprasta ir informatyvu“.
 • Socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, pradinių klasių mokytoja Aušra Kuliešienė, Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, tema „Kaip žaidimai padeda socializuotis vaikams“.
 • Socialinė pedagogė Jovita Mančienė, Šiaulių lopšelis- darželis „Coliukė“, tema „Ankstyvojo amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per liaudies kūrybą“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Jolita Skeirienė, Jonavos vaikų lopšeliai – darželiai „Saulutė“, „Dobilas“, tema „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochi programą“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, tema „Socialinių istorijų galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Socialinio pedagogo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo patirtys“.
 • Socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“, tema „Socialinio darbo su grupe metodo taikymas dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, tema „Socialines-emocines kompetencijas ugdantys knygų personažai“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ ir socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių l/d „Bitė“, tema „Socialinis pedagogas- relaksacinių popiečių vinis“.

Ačiū konferencijos rėmėjams – Trakų rajono savivaldybei, VšĮ Trakų švietimo centrui, Trakų suaugusiųjų mokymo centrui ir Trakų istorijos muziejui. Taip pat dėkojame konferencijos svečiams Nijolei Lisevičienei ir Alinai Jakonis už palaikymą.

Socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė

Atbudimas gamtoje

        Vaikštinėjant darželio teritorijoje, lopšelinukai stebėjo, kokios spalvos atsirado vis žalesnėje pievelėje. Kas be ko, vaikų akis patraukė žydinčių pienių ryškumas. Iš jų žiedų ir įvairių žolyčių vaikai nusprendė sudėlioti pavasario kompoziciją ir pasipuošti grupę. Be to, mažųjų dėmesį patraukė ne tik augalai, bet ir ryškūs raudoni vabzdžiai. Padiskutavus su vaikais kaip reikia elgtis su mažaisiais draugais, vaikučiai atsargiai ir saugiai apžiūrėjo juos iš arčiau per specialų padidinimo stiklą. Taip pat suskaičiavo kiek vabaliukų gyvena tame žemės lopinėlyje. Šio pasibūvimo gamtoje metu, lopšelinukai ugdėsi kūrybiškumą, matematinius gebėjimus, puoselėjo meilę gamtai bei mokėsi dirbti grupėje.

Mokytoja Diana

Iš jūros gelmių…

     Po atostogų prie jūros viena mergaitė atnešė kriauklę, ją vaikai labai susidomėjo, visi norėjo paklausyti kaip ošia jūra kriauklėje. Prasidėjo pokalbis – diskusija ,,Kas yra jūra“, kas joje gyvena, ką daryti, kad jūra būtų švari? Vaikai klausėsi pasakos ,,Jūra delne“- išsivaizduodami, kad tai galėtų būti pasaka apie juos.
Gamino medūzas iš vienkartinių pirštinių. Svajojo, kaip smagu būtų turėti savo jūrą ir kilo idėja pasigaminti savo jūra butelyje. Radę ,,Jūros receptą“ bandė perskaityti simbolius: skaičiavo, lygino, lašino dažus, pylė druskos, smėlio, apgyvendino kriaukles, medūzas. Stebėjo savo ir kitų ,,jūrą”.
Žaisdami žaidimą ,,Jūra banguoja‘‘ įtvirtino kryptis -kairė, dešinė, pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn. Sužinojo kas yra gintarai, juos stebėjo per mikroskopą.
,,Valėme jūrą“- su šiaudeliais išrankiojo gumytes, įvairius daiktus iš vandens.
Ieškojo tiek kriauklių ir akmenėlių koks yra skaičius. Konstravo iš varžtų ir medinių pagaliukų raides ir geometrines figūras.Išplaukė su savo apipavidalintu laivu į žvejybą (tyrinėjo magneto savybes, skaičiavo kiek sužvejojo žuvų, lygino dydį.

Mokytoja Vida

Metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“

          Jau trečius metus Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ įgyvendinamos STEAM veiklos. Tai perspektyvus būdas teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, patirtinį, kūrybišką, prasmingą ugdymą ir mokytojo darbo efektyvumą. Kuriama aplinka, kuri skatina eksperimentuoti, išbandyti, patirti, tyrinėti. STEAM veiklos – puikus būdas sukurti vaikams naujos patirties sąlygas – veikti, mąstyti, save išreikšti, kaupti, sisteminti, perdirbti naują informaciją. Sukaupę STEAM ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje patirties, pasidalinome ja metodinėje dienoje. Balandžio 20 dieną Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ vyko metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“. Jos tikslas – gerosios patirties sklaida, taikant STEAM metodiką ugdymo procese, pristatyti kolegėms naudojamas STEAM ugdymo priemones, aptarti jų naudojimo galimybes. Metodinėje dienoje dalyvavo 36 dalyviai iš Trakų rajono mokyklų, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Svečiai stebėjo atviras veiklas 3 grupėse. Mokytoja metodininkė Birutė Vaicekauskienė pristatė mažųjų statybininkų inžinerinę STEAM veiklą 3-4 m. amžiaus grupėje ,,Skruzdėlės ir skruzdėlynas“. Tai STEAM metodikos integravimas netradicinėje lauko aplinkoje. Mokytoja metodininkė Vida Kmieliauskienė vedė atvirą veiklą 5-6 m. amžiaus grupėje tema ,,Iš jūros gelmių“, kurios tikslas – plėsti vaikų žinias apie jūrą naudojant STEAM metodiką. Tai atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai su skaitmeninėmis priemonėmis. Vyresnioji mokytoja Audronė Palaimienė vedė kūno kultūros užsiėmimą priešmokyklinio ugdymo grupėje, integruodama STEAM metodikos elementus, panaudodama netradicines ugdymo priemones. Direktorė Virginija Ilginytė pristatė mokyklos veiklą, supažindino su lauko ir grupių edukacinėmis erdvėmis, įsigytomis, pagamintomis ir sukauptomis priemonėmis, pritaikytomis STEAM veiklos organizavimui grupėse bei lauko erdvėse. Svečius pasitiko, susipažino su jų lūkesčiais ir refleksiją organizavo socialinė pedagogė Rasa Pavilionienė. Stendinius pranešimus grupėse, apie organizuotų STEAM veiklų įvairovę, parengė mokytoja metodininkė Rasa Bazilevičienė priešmokyklinio ugdymo grupėje „STEAM veiklų akimirkos“. Vyresnioji mokytoja Dalia Kaminskaitė „Bitučių“ grupėje parengė „Bitučių spalvotos dienelės“. Mokytoja Erika Jauniškienė ,,Nykštukų“ grupėje pristatė stendą „Mano knygelė“. Metodinėje dienoje mūsų įstaigos atstovės pristatė 3 pranešimus. Mokytoja Diana Mačėnienė pristatė pranešimą „STEAM veikla Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“, papasakojo kaip sekėsi įgyvendinti ir realizuoti išsikeltus STEAM veiklų tikslus ir uždavinius. Vyresnioji mokytoja Laima Četrauskienė pristatė filmuotų veiklų medžiagą „Visur atrandam STEAM“, kur atskleidė STEAM veiklų įvairovę ugdomajame procese. Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė pranešimo metu supažindino dalyvius apie mokyklos veiklą STEAM School Label projekto portale. Pasidžiaugė gautu STEAM mokyklos ženklu „STEAM Shool Label Competent“, bei pasidalino patirtimi kaip tapti STEAM ženklo mokykla. Metodinės dienos dalyviai turėjo galimybę pasisemti naudingų idėjų praktinėms veikloms su vaikais. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos STEAM veikla domisi kitų rajono mokyklų pedagogai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Audronė Ustilienė

« 1 2 »

Pirmoji ,,Žalioji palangė“

Atėjus pavasariui, lopšelinukai stebėjo, kaip bunda gamta. Vaikščiojant vaikai ieškojo prasikalusių daigelių, prasiskleidusių žiedų ir kitų žaliuojančių augaliukų. Vaikams kylo klausimas, iš kur atsiranda augaliukai? Taigi, auklėtoja pasiūlė tai pamatyti savo akimis. Pasiraitoję rankoves „Varliukai“ nusprendė įkurti savo pirmąją „žaliąją palangę“. Prieš kimbant į darbus vaikams buvo smalsu, kaip atrodo sėklos. O jų įvairovė maloniai stebino mažuosius daržininkus. Vaikai aptarinėjo ir lygino sėklas-maža, didelė, balta, primenanti vabaliukus ir kitokius padarėlius. Apžiūrėję sėklas, vaikučiai draugiškai jas pasėjo. Belieka džiaugtis atliktu darbu ir laukti rezultatų. Veiklos metu vaikai ugdėsi darbinius bei grupinius įgūdžius, puoselėjo meilę gamtai, lavino savo žingeidumą, mąstymą bei smalsumą.

Mokytoja Diana

Sužinok, kas lengvas, o kas sunkus

„Bitučių“ grupės vaikai pagal savaitės temą: „Ieškosim, bandysim, tyrinėsim“, tyrinėjo daiktus, kuris daiktas lengvesnis, kuris sunkesnis. Eksperimento metu vaikai sužinojo, kodėl vieni daiktai skęsta vandenyje, o kiti neskęsta. Vaikai buvo skatinami kalbėti, sukaupti dėmesį, mąstyti. Veiklai vaikai naudojo plunksnas, popierių, kamuoliukus, medines ir plastmasines kaladėles, akmenukus, magnetinius kamuoliukus. Vaikai daiktus mėtė į vandenį ir stebėjo kas skęsta, o kas neskęsta. Veiklos metu vaikai sužinojo, kad sunkūs daiktai skęsta, o lengvi plaukia, plūduriuoja, išsilaiko vandens paviršiuje. Skęstančius daiktus vaikai bandė traukti, o neskęstančius „stūmė“ į vandenį. Veiklos metu vaikai reiškė džiugias emocijas.

Mokytoja Dalia

STEAM sportuojam

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ mažieji sportininkai draugauja su „STEAM“: žaidžia ledo ritulį su kietomis ir minkštomis lazdomis, kietais kamuoliukais ir popierinėmis gniūžtėmis. Samprotauja: kuo geriau pataikyti į vartus, kaip smagiau (geriau rieda ar laiku sustoja), kuo saugiau žaisti. Skaičiuoja ir matuoja dėliodami tiesią liniją iš gniūžčių. Minkštą lazdą stengiasi pastatyti, kad ji ilgiau išstovėtų, nes draugas turi ją perimti. Išbando skarelę kaip gerą skraiduolę, kurią galima sutramdyti sulenkus per pusę – bus trikampis, palankus peršokti. Išsiaiškina, kad pašokant kuo aukščiau, maloniau pasiekti minkštą, o ne kietą lazdą; kietomis lazdelėmis smagiau groti ir mankštintis, tuksenant į minkštą kilimėlį, nes grindys per garsiai aidi. Išbando pėdutes kutenti eidami dygliuotais dideliais stačiakampiais, skrituliais, mažesniais kūgeliais, mažučiukais skrituliukais, matuodami, kiek kur pėdučių telpa. Dėlioja matematinę seką – vienodais tarpais popierinius puodelius, pėdutės. Išmoksta išsaugoti trapų popierinį puodelį, saugiai peržengdami, pasilenkdami ir priliesdami jį galva, pilvu, koja. Spalvas gerai išmano, nes žaisdami greitai atsistoja ant reikiamos spalvos kilimėlio. Sportuodami stiprina ne tik fizinį kūną, bet ir tyrinėdami ugdosi matematinius, inžinerinius, bendravimo ir kritinio mąstymo gebėjimus.

Kūno kultūros mokytoja Audronė

« 1 2 »

Kuriam vaivorykštę su ,,Skittles“ saldainiukais

,‚Bitučių“(4 metų) grupės vaikai vartydami knygas, surado paveikslėlius su vaivorykšte. Vaikai svarstė, kaip atsiranda vaivorykštė, kokios jos spalvos. Nusprendė pasidaryti vaivorykštę. Priėmė iššūkį „Padaryk vaivorykštę su Skittles saldainiukais“. Eksperimentui naudojo šiltą ir šaltą vandenį, Skittles saldainius. Saldainius išdėliojo lėkštutėse, vienus užpylė šiltu, kitus- šaltu vandeniu. Stebėjo, kaip atsiskiria spalvos. Vaikai išsiaiškino, kad šiltame vandenyje spalvos išsiliejo greičiau, o šaltame vandenyje – lėčiau. Vaikams pavyko sukurti vaivorykštę. Komentavo: „gavosi vaivorykštė“, „daug spalvų“, ,,graži vaivorykštė“. Vaikai labai džiaugėsi sukurta savo vaivorykšte.

Mokytoja Dalia