Spalvotos gėlės

Apžiūrėję dirbtines ir gyvas gėles, kaip skirtumą, priešmokyklinės grupės vaikai įvardino tai, kad gyvoms gėlėms būtinas vanduo, kurį jos siurbia. Tačiau, kaip tai pamatyti? Nuspalvinę guašu ir maistiniais dažais vandenį (raudona, geltona, žalia, mėlyna spalvomis), tiek dirbtines, tiek gyvas gėles vaikai pamerkė į skystį. Priešmokyklinukai tikėjosi rezultatą išvysti iš karto, tačiau iš auklėtojos sužinojo, kad palaukti teks dvi paras. Taigi, apskaičiavę vaikai sužinojo, kad „spalvotas gėles“ turėtų išvysti sausio 13-tąją. Ir štai-Laisvės gynėjų dienos proga žiedai nusidažė mūsų vėliavos spalvomis. Žinoma, dirbtinės gėlės išliko tokios pačios-baltos spalvos. Taigi, eksperimentas pavyko. Vaikai akivaizdžiai išvydo, kaip augalai geria vandenį.
Pedagogė Diana

Seminaras

            PRAKTINIAI MOKYMAI „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO MODELIAVIMAS TAIKANT INFORMACINES                    IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS“

Lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ vyko 48 val. nuotoliniai mokymai „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas taikant informacines ir ryšių technologijas“. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto informacinių technologijų lektorė Renata Kondratavičienė su pedagogėmis nagrinėjo (supažindino) temas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio modeliavimas integruojant į ugdymą(si) STEM, STEAM AR STRREAM sričių inovacijas; vaikus įgalinančių patrauklių ugdymo(si) scenarijų ir veiklų taikymas pasitelkiant IRT; kasdieninės vaikų žaidimų aplinkos kūrimas integruojant IRT į ugdymą(si) ir projektines veiklas; vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas kuriant ir pasakojant skaitmenines istorijas ir naudojant IRT; edukacinių erdvių kūrimas: vaikus skatinti tyrinėti, eksperimentuoti veikiant, atrasti, pažinti pasaulį. Lektorė pateikė daug pavyzdžių, supažindino kaip sukurti įvairius edukacinius žaidimus, užduotis vaikams interaktyvioje aplinkoje. Pedagogės mokymų metu atliko praktines užduotis įvairiose programavimo aplinkose, jas talpino ,,Moodle“ aplinkoje ir įgytas žinias pritaikys kasdieninėje veikloje. Ugdymo turinio modeliavimas naudojant IRT efektyvins, paįvairins ugdymo procesą, didins vaikų veiklos motyvaciją siekiant geresnių rezultatų.

Audronė Ustilienė

 

 

Eksperimentai – atradimų džiaugsmas…

 

Vanduo, indų ploviklis, guašas, citrinos rūgštis ir soda-štai tik tiek reikia, kad Trakų lopšelio darželio „Ežerėlis“ priešmokyklinės grupės vaikų veidus papuoštų nuostaba, šypsena ir džiugesys. Puikių emocijų antplūdis sukūrus „spalvotus ugnikalnius“. Kad gautųsi standžios putos, reikėjo laikytis recepte nurodyto veiksmų eiliškumo (skaičiuoti šaukšteliais, matuoti stikline). Eksperimento metu vaikai padarė išvadas – vandenyje spalvos susimaišo ir gaunama nauja spalva, o spalvotos putos tarpusavyje ,,nedraugauja“.

Auklėtoja Diana

Pažinimo džiaugsmas stebint ir eksperimentuojant…

2021 gruodis, krenta sniegas ir norisi apie jį sužinoti daugiau. Trakų lopšelio darželio „Ežerėlis“ priešmokyklinės grupės vaikai stebėjo sniego tirpimą, naudojant šaltą vandenį, karštą vandenį ir druską. Nors greičiausiai sniegas ištirpo užpilus jį karštu vandeniu, tačiau, kantriai palaukus, visi bendrai nusprendėme, kad žiemos metu nuo slidžių šaligatvių ledą bei sniegą patikimiausiai tirpdo druska, kuri sniegą ir ledą net šaltyje pavertė vandeniu.

Auklėtoja Diana

,,Nykštukų“ kelionė į Vilnių

2021 m. gruodžio pradžia, „Nykštukų“ grupės vaikai  išvyka į sostinę. Trumpas pasilabinimas/pasimatymas su bendraamžiais iš Vilniaus lopšelio – darželio „Gudrutis“….

Pasakojo mums visi, kad eglė Vilniuje labai graži,
Kad blizga, žybčioja skaisčiai ir vis paklausia:
– O tu ar ją matei.
Pamąstę, pasiginčiję vaikai ir sako
– Ar visgi ji gražesnė bus už Trakų.
Kad veltui nesiginčyti ir nedvejot,
Į Vilnių traukinuku mes nutarėm važiuot.
Dar nutarėm pasimatyti su draugais,
Lopšelio – darželio „Gudrutis“ vaikais.
Kelionė buvo įdomi ir eglė, aišku, ten labai graži,
Sutikome mes ir draugų, kuriems eglutė ši
Gražiausia iš visų.
Bet jie vilniečiai, to senamiesčio vaikai,
Todėl ir eglė žiba jiems labai skaisčiai,
O mums eglutė tai gražiausia Trakuose,
Ir niekur mes nerasim gražesnės už ją.

Auklėtoja Laima

Adventinis vainikas

Ugdomasis procesas kuriant Advento vainiką.🤗😊
Smagus, šiuolaikiškas ugdymo būdas, kai apjungi pažinimą, dailę, matematiką ir vaikišką smalsumą… Iš pažiūros tradicijas puoselėjanti veikla tiek daug savyje talpina, ne tik papročius ir tradicijas. Turiningas vaiko kasdieninis gyvenimas ikimokyklinio ugdymo grupėje, užtikrinant gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą.
Advento vainikas yra apskritimo formos. Apskritimas nuo senų laikų yra amžinumo ir vienybės ženklas, taip pat reiškiantis niekada negęstančią saulę ir jos metinį ciklą. Visada žaliuojančios eglės arba pušies šakos, kuriomis vainikas puošiamas, išreiškia viltį ir nesibaigiantį amžiną gyvenimą… „Bitutės“ grupės vaikai (3-4 metų) suko tradicinį Advento vainiką ir ne tik…
Skaičiavome metus, matavome šakeles, glostėme ir net uostėme. Grupėje vaikai suko galveles kas tas apskritimas, kokie daiktai (be vainiko) dar grupėje apskriti? Kur eglės auga ir kas po jomis slepiasi? Tyrinėjo, kas augalo, dumplūnės, viduje?
Advento vainikas įsuko į veiklas, kaip tas metų ciklas…

STEAM mokymai ,,STEAM panaudojimo galimybės ikimokykliniame ugdyme“

 Šiandien ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų   poreikiai, patirtys ir galimybės, žinios  yra kitokie, negu buvo mūsų vaikystėje. Šiuolaikiniai vaikai vadinami įvairiai – „interneto amžiaus“, Z kartos, skaitmeninių technologijų vaikais. Jie auga su kompiuteriais, internetu, interaktyviomis lentomis, mobiliaisiais telefonais, fotoaparatais, skaitmeninėmis knygomis bei išmaniais žaislais. Tad vienas iš aktualiausių uždavinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir kitiems pedagogams – suprasti vaikus, atpažinti jų poreikius, personalizuoti jų ugdymąsi. Kadangi pedagogams trūksta žinių, tai pakvietėme VšĮ Mokymosi mokyklos  lektorius ir  pravedėme mokymus, kurių metu susipažino su STEAM reiškinio atsiradimo raida, reikšme, paplitimu Lietuvoje ir pasaulyje ir atliko praktines užduotis, kurių metu:

  • išsiaiškino kiekvienos raidės svarbą ir panaudojimo galimybes ugdymo procese;
  • sužinojo, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
  • išmoko sukurti savo „robotukus“ ir išmanius žaislus. Sužinojo, kaip juos pritaikyti ugdymo aplinkoje;
  • praktiškai išbandė interaktyvias užduotis ir gilino savo technologinį išprusimą;
  • turtino savo komunikacinę, pažinimo ir socialinę kompetencijas.

Sėkmingai išklausę pranešimus ir atlikę užduotys dalyviai gavo  pažymėjimą.

Tolerancijos miestas

Mažieji ,,Skruzdėliukai“ (keturmečiai) lapkričio 16 paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Mažieji kalbėjo apie saugią aplinką, draugystę, pagalbą  ir iš konstruktoriaus sukūrė „Tolerancijos miestą“, kuriame būtų saugu ir gera gyventi visiems.

Auklėtoja Vida