2022 metų vasaros palydos

SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA…
Tiek daug įspūdžių, tiek daug pirmųjų kartų 😊. Kaskart vis tas pats jaudulys, vis kitaip kutenantis…
Šiais metais, 2022 m., renginio „Vasaros palydos“, mūsų Trakų lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“, akcentai, taškai, taškeliai buvo sudėlioti – komandinių/bendruomeninių veiklų. VAIKAI+TĖVAI+PEDAGOGAI=LAIMINGI, DŽIUGŪS VISI
Veiklos, kurias šventės metu pasimatavome visi – ir vaikai, ir pedagogai, ir tėveliai 😉

2022 metu rugsėjis ir jo linksmybės

2022 metų rugsėjis Trakų lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ ugdytiniams ir visai bendruomenei  atnešė daug įdomių veiklų, potyrių atradimų. … o buvo taip… Buvo rudeniškas, tai yra, spalvotas ir turiningai/prasmingas praleistas laikas. Netiki? – Pažiūrėki pats…

« 1 2 »

,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ 2022

,,Lietuvos mažųjų žaidynės“ – jėga

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ ugdytiniai šiandien atskubėjo į ,,RIUKKPA“ organizuotą Lietuvos Mažųjų Žaidynes. Pasitiko linksmas ekranas su Ąžuolo mankšta. Pasijutę galingi lyg ąžuolai įveikėme kliūčių ruožą: šliauždami minkštuoju takeliu, įlendant į šuniuko ir kačiuko guolį, pereinant laiptus, užlipant ant „kelmų“, perlendant stačiuosius lankus ne bet kaip, o šonu, įveikiant gyvačių – krokodilų kelią , užpakaliuko nepakelti, nes kliūtys išgrius…. Perėję kliūtis „užkliuvome“ už žaidimų „Lankų pievelės“ , kur šokinėdami susitikę po du sveikinomės visaip: delnais, alkūnėm ir kojom plojom, mažylių pirščiukais susikibom, tūpėmės po du. Lėkšteles ir puodelius statėme ir griovėme. Po du susėdę, atlikdami komandas, tikrinome reakciją, kas pirmas pagriebs lėkštelę. Ant galvos nešėme, kol sutvarkėme. Skareles mėtėme kuo aukščiau, gaudėme kuo mikliau ir rankomis ir galva, ir kojomis suėmę, sukomės ratu. Lipome kopėčiom į „Sportines aukštumas“, op ir pasiekėm diplomą. Smagi, judri, nuotaikinga diena

Kūno kultūros auklėtoja Audronė Palaimienė

« 1 3 »

Naujos patirtys bibliotekoje

Naujos patirtys bibliotekoje

Toliau tęsiame vaikų ugdymą kitose aplinkos. 2022 metų balandžio 25 dieną priešmokyklinės grupės vaikai praleido puikų laiką Trakų r. bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje. Vaikai dalyvavo autorės Audros Baranauskaitės naujos knygelės „Nukas“ pristatyme. Po įdomių diskusijų, klausimų, priešmokyklinukai įamžino piešiniuose pagrindinį knygelės herojų Nuką. Pramoga buvo suderinta su ugdymu.

Pedagogė Diana

Projektas ,,Bendraukime-draugaukime“

 

Projektas „BENDRAUKIME – DRAUGAUKIME“

Socialinių pedagogų dirbančių švietimo įstaigose su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais, gerosios patirties sklaidos projektas „BENDRAUKIME – DRAUGAUKIME“ startavo šių metų sausį (organizatorius Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“). Jo tikslas – išgryninti ikimokyklinių, pradinių mokyklų socialinių pedagogų (ar pedagogų susijusių su socialiniu ugdymu, vaikų socializacija) veiklų ypatumus, veiklos turinį ir funkcijas. Tai padėtų gerinant socialinį ugdymą ir prevencinį darbą, organizuojant veiklą su vaikais, tėvais ir mokykloje dirbančiais pedagogais.

Projekte dalyvauja pedagogai iš dešimties Lietuvos mokyklų: Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Gudrutis“, Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“, Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija, Kėdainių lopšelis-darželis ,,Vaikystė“, Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“,  Druskininkų lopšelis-darželis  „Žibutė“, Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilnius, Gineitiškių „Svajonių darželis“ ir Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“.

Projekto raktas/priemonė – bendros socialinių pedagogų teminės veiklos vaikams įstaigoje ir jų refleksija (viešas aptarimas).

Vienas iš uždavinių yra numatyta vykdyti dalyvaujančių projekte socialinių pedagogų forumus (kartą į ketvirtį). Pirmasis įvyko 2022 m. kovą. Jo metu buvo aptariamos veiklos/ų tema- BENDRAVIMAS (suvokti, kas yra draugystė ir draugai; susidraugauti ir palaikyti draugystę; bendrauti šeimoje ir kartu dirbti darbus; kritiškai mąstyti), buvo  pasidalijama veiklų įgyvendinimo potyriais bei vyko  forumo aptarimas/refleksija. Pirmojo forumo metu buvo nuspręsta anrtąjį forumą organizuoti „gyvai“, kontaktiniu būdu birželio mėnesį.

Reikia pripažinti, kad  daug lengviau tiesiogiai dirbti su vaikais, nei tai pateikti apraše kolegėms. Darydami veiklas, stengiamės panaudoti savo gebėjimus ir, kas kart susidūrę su naujais iššūkiais, bandome juos įveikti. Veiklų esmė, metodai pedagogams  savaime suprantami dabar pasidaro sunkiai įvardinami. Norisi paaiškinti, kodėl tai daroma, kokia vaikui nauda iš vieno ar kito užsiėmimo ir kas vieniems savaime suprantama, kitiems gali kelti klausimus. Šiomis mintimis ir kitais pamąstymais, patirtimis pasidalijome pirmojo forumo metu.

Manau, kad (socialinių pedagogų) tikslas yra vienas – vaikų socializacija, adaptacija, kad vaikai turėtų bendravimo įgūdžius, gebėtų komunikuoti su aplinka, kad įprastose situacijose emocijas ir jausmus išreikštų tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais, elgesiu ir suprastų kitų jausmus (užjaustų, padėtų).

Mūsų laimė didesnė, jei mūsų pastangos duoda ką nors kitiems, tegu ir netiesiogiai, tegu ir nedaug, tegu ir projekto „ BENDRAUKIME – DRAUGAUKIME“ antrojo (tema – savivertė) forumo metu, kuris vyks birželio 3 dieną…

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“

socialinė pedagogė Rasa Pavilionienė

2022 atsisveikinimas su žiema

Prašurmuliavo atsisveikinimo su 2022 metų žiema šventė, kuri sukėlusi vaikams daug puikių emocijų, papildžiusi jų suvokimą apie liaudies tradicijas ir jų puoselėjimo ir išsaugojimo svarbą. Su nekantrumu laukiame atkeliaujančio pavasario.

« 1 8 »

ĮSIJUNGĖME Į STEAM SCHOOL LABEL PRADEDANČIŲ MOKYKLŲ TINKLĄ

             Kadangi mūsų veiklos tikslas gerinti ugdymo kokybę, tai ieškojome  mūsų veiklai priimtinos ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo metodikos ir nutarėme dalyvauti  Steam School Label  projekte ir siekti pripažinimo. Vienas iš projektų, padariusių proveržį STEAM srityje yra „STEM mokyklos ženklas“, šio projekto metu parengtas STEM mokyklos ženklo portalas, kurio tikslas – padėti Europos mokykloms stiprinti ir tobulinti jaunųjų europiečių gebėjimus ir susidomėjimą STEM dalykais, suteikti mokykloms būtinų priemonių ir metodinę paramą siekiant mokinių, mokytojų ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimo į STEM veiklas kuriant ir plėtojant STEM strategiją Ženklai 3: pradedanti, pažengusi ir patyrusi mokykla.
Mūsų darželis nuo 2021 vasario mėnesio kryptingai veikia STEAM srityje ir sulaukė įvertinimo.

Nuo 2022-01-25 Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“ suteiktas Steam School Label  pradedančios mokyklos ženklas, kuris galios 18 mėnesių. Toliau sieksime pažengusios STEAM  mokyklos ženklo.

Mūsų tikslas per patirtinį ugdymą   didinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais, matematika), ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, bendradarbiavimo kompetencijas. Dalyvaudami šiame projekte, ugdymo turinį praturtinome STEAM veiklomis, dalyvavome ir rengėme projektus, renginius, mokėmės, pateikėme 25  veiklos įrodymus, pasipildėme naujomis, išmaniomis ugdymo priemonėmis ir aplinkomis.

,,Dainų dainelė“ 2022

2021-01-19 Šalčininkų tūkstantmečio gimnazijoje skambėjo vaikų balsai, vyko antrasis konkurso ,,Dainų dainelė“ turas. Dalyvavo ir mūsų darželio mažoji dainininkė Izabelė, kurią konkursui paruošė meninio ugdymo mokytoja Jūratė Čechavičiūtė. Džiaugiamės mūsų mažosios dainininkės pasiekimais ir linkime sėkmės.

Vaikų darbų paroda ,,Kelionių įspūdžiai“

Priešmokyklinės ir mišraus amžiaus grupių  vaikai 2022 metais aplankė:

 • Lietuvos geležinkelių muziejų;
 • Trakų priešgaisrinės tarnybos stotį;
 • Zooparką;
 • Planetariumą;
 • Kaimo sodybą-ūkį;
 • Alpakų ūkį;
 • Vilniaus šventinę eglutę;
 • Trakų pilį;
 • Trakų pusiasalį;
 • Lentvarį;
 • Trakų miesto apylinkes.

Kelionių įspūdžius vaikai nupiešė. Siūlome pakeliauti kartu su vaikais.

« 1 3 »