Joninių belaukiant

Labas, penktadieniaujantys 😁. Labas, keliavusieji pirmin takeliu per darbingą savaitę 😉. Labas, ir tie kuriems jau atostogos kupron alsuoja, kurie savaitgali planuoja šėlti kartu su laumėmis 🤗
Ar ieškojote kada PAPARČIO žiedo???
O mes, šiandien radome… Vaikai ir yra tie stebuklingieji, laimę nešantys, žiedai 😊🥰😊.
Smagaus savaitgalio šėlsmo, vasariški/žolynų linkėjimai nuo Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ bendruomenės 🤗.
P.S. Ačiū Trakų bibliotekai (vaikų literatūros skyriui) už šaunią ir tikslingą edukaciją.

Gerumo atvirukai

Birželio 8 dieną Trakų lopšelyje – darželyje “Ežerėlis” priešmokyklinėje grupėje vyko “Gerumo atvirukų” diena. Priešmokyklinės grupės vaikų rytas prasidėjo nuo pokalbio apie emocijas, apie gerumą kitiems. Vaikai diskutavo, kad padarius kažką gerą kitam, tai visada gerumas sugrįžta atgal. Ugdė norą dalintis širdies šiluma bei dovanoti tą šilumą kitiems. Pasitarę kartu su grupės auklėtoja nusprendė “Gerumo atvirukus” kurti ugniagesiams gelbėtojams, kurių darbas vasaros laikotarpiu ypatingai sudėtingas ir kupinas įtampos. PU grupės ugdytiniai kruopščiai kūrė atvirukus vaizduodami sunkų ugniagesių darbą ir rašė gerus palinkėjimus, linkėdami daugiau poilsio, stiprios sveikatos, ištvermės ir drąsos. Po kūrybinės veiklos vaikučiai buvo pakviesti bendrai nuotraukai su atvirukais rankose, kuri buvo įlaminuota ir bendrai įdėta į vokelį su atvirukais. Bendru susitarimu buvo nutarta vokelį pilną šilumos išsiųsti paštu.

Laimingieji tapo ir “Gerumo atvirukus” gavo – Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5 – osios komandos 1 pamainos ugniagesiai gelbėtojai. Gavę tokį netikėtą ir neeilinį laišką ugniagesiai gelbėtojai labai apsidžiaugė ir nestokojo emocijų. PU grupės vaikai nekantriai laukė grįžtamojo atsako ir gražią antradienio popietę birželio 27 dieną sulaukė netikėto svečio…

Trakų lopšelį – darželį “Ežerėlis” aplankė vienas iš Vilnaus 5 – osios komandos 1 pamainos ugniagesių gelbėtojų – Silvestr Rudak. Ugniagesys gelbėtojas atvyko visos 1 pamainos vardu pasveikinti ir atsidėkoti vaikams už “Gerumo atvirukus”. Vaikai buvo apdovanoti skrajutėmis su bebriuko Tuko patarimais, pamokų tvarkaraščių šablonais, sulankstomomis ugniagesių gelbėtojų mašinomis ir svarbiausia – medaliais (ant kurių pavaizduota ugniagesių reikmenys) ir padėka visai grupei.

Susitikimo metu vaikai prisiminė kodėl kyla gaisrai, kaip reikia elgtis ištikus nelaimei, kaip reikia saugiai elgtis namuose ir kitose patalpose, kad būtų išvengta gaisrų ir skaudžių padarinių. Taip pat, vaikai turėjo galimybę užduoti ugniagesiui gelbėtojui klausimus ir gauti informatyvius atsakymus. Į vaikų ir ugniagesio diskusijas prisijungė ir socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė, paįvairindama vizitą įdomiomis užduotėlėmis vaikams. Vizitui artėjant link pabaigos ugniagesys palinkėjo vaikams ne tik geros ir šiltos, bet, svarbiausia – saugios vasaros.

Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentė Karina Voitinovič, laikinai einanti PU grupės mokytojos pareigas.

« 1 2 »

Respublikinė socialinių pedagogų konferencija

RESPUBLIKINĖ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, DIRBANČIŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINĖSE MOKYKLOSE, KONFERENCIJA

Socialinio pedagogo, dirbančio ikimokyklinėje įstaigoje veiklos turinys yra specifinis ir skiriasi nuo socialinio pedagogo dirbančio mokykloje veiklos turinio. Ugdytiniai dar negeba suformuluoti problemą ar ją įvardinti, todėl veikla susideda iš stebėjimo, žaidybinių ugdomųjų veiklų ir darbo su visa bendruomene. Visi profesiniai mokymai/seminarai/paskaitos yra orientuoti į specialistus, dirbančius su paaugliais. Trūksta specializuotų ir tikslinių mokymų ir profesionalios gerosios darbo patirties sklaidos, skirtos šių grupių (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis amžius) socialiniams pedagogams. Taip gimė idėja suorganizuoti praktikų konferencija.
Konferencijos tema. ”VAIKŲ SOCIALIZACIJA ŽAIDYBINĖJE UGDOMOJOJE VEIKLOJE“. Tikslas – socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, gerosios patirties sklaida – žaidybinių ugdomųjų veiklų ypatumai, turinys ir funkcijos, kurios padeda gerinant vaikų socializaciją, ugdant socialinius gebėjimus ir organizuojant prevencinį darbą su vaikais, tėvais ir mokykloje dirbančiais pedagogais.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe.
Pagrindinis socialinio pedagogo profesinės veiklos tikslas – vaiko gerbūvio siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, socialinės pedagoginės pagalbos suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai – sėkminga vaiko socializacija. Ikimokyklinio ugdymo mokykla – pirmoji pagal svarbą ugdymo institucija po šeimos, daranti įtaką socialinei ir emocinei vaiko raidai, kur tėvų auklėjamąsias pareigas pratęsia kvalifikuoti pedagogai, pagalbos specialistai (auklėtojai, socialiniai pedagogai, psichologai, logopedai, specialieji pedagogai).

Vaikai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklose praleidžia nemažą savo laiko dalį, ugdymo/mokymo įstaigos tampa vis labiau reikšmingos tokio amžiaus vaikams, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti ikimokyklinukams ir jų problemoms. Įsitikinimai ir nuostatos formuoja vertybes. Formavimasis vyksta tiek nesąmoningai, tiek naudojant išorinį elementą – įsikišimą, kurio principas yra tikslingai keisti ir formuoti vaikų vertybes norima linkme. Tai patyrimo išugdytos asmens savybės ir požiūris į tai, kas kaip turi vykti. Laikui bėgant sąmoningai pripažintos vertybės tampa pasąmoningomis ir automatiškomis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe. Socialinė ir emocinė kompetencija būtina vaikų gerovei.
2023 m. gegužės 12 d. Trakuose vyko Respublikinė socialinių pedagogų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo ir pradinėse mokyklose, konferencija. Konferencijos iniciatorius ir organizatorius Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“. Konferencija organizuojama įgyvendinus respublikinį projektą „Bendraukime-draugaukime“.

Renginyje pranešimus pristatė –

  • Garbės svečias Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos lektorė Dr. Auksė Petruškevičiūtė, tema „Socialinės pedagoginės pagalbos aprėptys ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė Rasa Pavilionienė, Trakų lopšelis – darželis „Ežerėlis“, tema „Socialinio pedagogo vaidmuo patirtiniame vaikų ugdyme“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vaičiūnienė, Trakų r. Aukštadvario mokykla-darželis „Gandriukas“, tema „Socialinių pedagogų gerosios patirties skaidos nauda“.
 • Psichologė (IV kategorija) Rita Ritaitė Rita Šakevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Žibutė“, tema „Bendradarbiavimas ir bendrystė ugdomosiose veiklose“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Liudmila Narkevič, Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija, tema „Kaip žaidimai padeda tobulinti vaikų sakytinę kalbą?“.
 • Socialinė pedagogė Zita Asbergaitė, Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“, tema „Profesinis ugdymas darželyje – linksma, paprasta ir informatyvu“.
 • Socialinė pedagogė Vilma Pilkienė, pradinių klasių mokytoja Aušra Kuliešienė, Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, tema „Kaip žaidimai padeda socializuotis vaikams“.
 • Socialinė pedagogė Jovita Mančienė, Šiaulių lopšelis- darželis „Coliukė“, tema „Ankstyvojo amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas per liaudies kūrybą“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Jolita Skeirienė, Jonavos vaikų lopšeliai – darželiai „Saulutė“, „Dobilas“, tema „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojant Kimochi programą“.
 • Socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“, tema „Socialinių istorijų galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Socialinio pedagogo ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo patirtys“.
 • Socialinė pedagogė Inga Žalnerauskienė, Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“, tema „Socialinio darbo su grupe metodo taikymas dirbant su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, tema „Socialines-emocines kompetencijas ugdantys knygų personažai“.
 • Vyresnioji socialinė pedagogė Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė, Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ ir socialinė pedagogė metodininkė Renata Pilipauskienė, Šiaulių l/d „Bitė“, tema „Socialinis pedagogas- relaksacinių popiečių vinis“.

Ačiū konferencijos rėmėjams – Trakų rajono savivaldybei, VšĮ Trakų švietimo centrui, Trakų suaugusiųjų mokymo centrui ir Trakų istorijos muziejui. Taip pat dėkojame konferencijos svečiams Nijolei Lisevičienei ir Alinai Jakonis už palaikymą.

Socialinė pedagogė metodininkė Rasa Pavilionienė

Su gimtadieniu, Lietuva.

Su švente, Lietuva, su vasario 16

Lietuva – tai MES.   Savaitė skirta savai Tautai, savai Valstybei – LIETUVAI…                                 

          „Žmogus negali gyventi vienas, kad jaustų buvimo prasmę, jaustųsi laimingas. Kiekvienas gimstame dideliame kieme, kuris vadinasi tauta. Tas kiemas mus augina, glaudžia, rūpinasi. Su laiku tas kiemas plečiasi, auga. Todėl būti tautiškam tai suvokti bendrystę su šalia esančiais žmonėmis, gamta, aplinka, miestu, kaimu” A. Maceina. Pirmadienis – pamaitinkime Lietuvą sava meile, vaikų darbeliai spinduliuoja meile ir pagarba savo šaliai. Vasario 14 diena. Antradienis. Dangaus šviesulys šiandien ridinėjasi danguje. Spindintis, gražus, bet dar nešildantis. Trakų lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ šiandien vaikai savo dainomis ir šypsenomis padėjo saulutei šildyti… Dainos ir linksmybės skirtos Lietuvai.                                                                                                                   Mūsų vaikai supranta, kad valstybę kuriame MES ir ji tokia, kokios visi esame verti. Turime pasistengti, kad būtų gera čia gyventi, dirbti ir mylėti. O didžiuotis tikrai turime kuo, kad ir mūsų jaunąją karta. Mes dar maži, mes dar tik pradedame savo gyvenimo kelią, bet mūsų širdelės plaka vienu ritmu su visa Lietuva, kai švenčiame jos gimtadienį. Vasario 15 dieną vaikai pasigaminę širdeles mūsų vėliavos spalvomis, iškeliavo pasveikinti miesto žmonių, tai pat apsilankė Trakų rajono savivaldybės kieme, kuriame buvo džiaugsmingai sutikti. Priešmokyklinės ir  ,,Skruzdėliukai“ grupės vaikai(5 m.) puikiai pasirodė socialinės pedagogės ir grupės mokytojos organizuotoje  viktorinoje ,,Aš Lietuvos pilietis“. Priešmokyklinės grupės vaikai savo žiniomis, pilietiškumu nustebino Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojus. Džiaugiamės vaikų žiniomis, gebėjimu dirbti komandoje, padėti vienas kitam ir džiaugtis savo pasiekimais. Džiugu, kad jaunoji kartą tikrai myli savo šalį Lietuvą.

« 1 4 »

Trys karaliai dalina dovanas

       Sausio 6 d. trys karaliai iš priešmokyklinukų grupės keliavo po darželį ir visiems, tiek vaikams, tiek darbuotojams,  linkėjo, kad į jų namus Trys karaliai teatneša aukso(sveikatos), smilkalų(santarvės), miros(džiaugsmo)! Trys karaliai linkėjo visiems gerų metų ir su kitais vaikais nupuošė eglutes, linksminosi.

Mokytoja Audronė

Šventę kuriame kartu

Rudenėlio šventę pradėjo tėvelių ir vaikų parodėlė ,, Rudeninė skrybelaitė“. Saulėta ir graži rudens savaitė skatino veikti, kažką rasti ir atrasti, džiaugtis savo galimybėmis ir rudens gausa. Vykome obuoliauti, ragavome vaisius, spaudėme ir skanavome sultys. Smagiai, linksmai ir išradingai pramogavome su tėveliais. Rudeninė estafetė, kūrybingai sukomponuotos iš gamtinės medžiagos boružėles, obuolių pyragai ir mėtų arbata tik papildė džiaugsmą ir norą būti ir kurti šventę kartu.
Mokytoja Birutė
« 1 2 »

Priešmokyklinukų edukacinė išvyka

Trakų lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ priešmokyklinukai išsirengė į „Gervių lizdą“! Neradome gervių, bet džiūgavome radę tiek įdomybių: mokytojas, žinančias ir mokančias mus, kaip patikrinti gilių daigumą, paskaičiuoti šakas, kamieno rieves ir paskaičiuoti medžio amžių; surasti ramybės, išminties, kūrybos, meilės akmenis, pasisemti ir iš jų ir iš senolio ąžuolo (apkabinus jį) galių; balansuoti keliaujant laimės taku; nepaklysti ąžuolų labirinte; Angelų name pasigaminti po stebuklingą lazdelę; paklausyti ąžuolo pasakojimo; gongų, dubenėlių, lietaus garsų; pasilepinti šiluma iš židinio, gilių kavos, arbatos ir iš aplinkinių begalinės meilės. Grįžome kupini naujų potyrių ir puikios nuotaikos. Dėkojame edukatoriams.

Dalinimasis darbo patirtimi

Labai smagu, kai gali savo patirtimi pasidalinti su kolegomis. Šiandien darželį aplankė 11 Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vadovų. Lydimi darželio direktorės susipažino su darbuotojais, su lauko ir vidaus edukacinėmis erdvėmis, susipažino su veikla, pasidalino patirtimi. Smagu iš kolegų išgirsti, kad išsiveža daug idėjų ir šilto bei prasmingo bendravimo patirtį.

2022 metų vasaros palydos

SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA…
Tiek daug įspūdžių, tiek daug pirmųjų kartų 😊. Kaskart vis tas pats jaudulys, vis kitaip kutenantis…
Šiais metais, 2022 m., renginio „Vasaros palydos“, mūsų Trakų lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“, akcentai, taškai, taškeliai buvo sudėlioti – komandinių/bendruomeninių veiklų. VAIKAI+TĖVAI+PEDAGOGAI=LAIMINGI, DŽIUGŪS VISI
Veiklos, kurias šventės metu pasimatavome visi – ir vaikai, ir pedagogai, ir tėveliai 😉

2022 metu rugsėjis ir jo linksmybės

2022 metų rugsėjis Trakų lopšelyje – darželyje „Ežerėlis“ ugdytiniams ir visai bendruomenei  atnešė daug įdomių veiklų, potyrių atradimų. … o buvo taip… Buvo rudeniškas, tai yra, spalvotas ir turiningai/prasmingas praleistas laikas. Netiki? – Pažiūrėki pats…

« 1 2 »