2021 metais pateikėme paraišką tapti STEAM mokyklų tinklo nariais.

as tai yra STEAM? Tai  – gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų, menų bei matematikos sintezė ugdymo procese. STEAM metodika  darželiuose skatina vaikus domėtis ir analizuoti jiems pateiktas temas, neįteigiant išankstinės nuomonės ar atsakymo,  vaikai  skatinami atrasti bei išvadas daryti patys. Šią JAV užgimusią ugdymo kryptį, įvertinusios šiuolaikiniame pasaulyje kylančius iššūkius, yra pasirinkusios sėkmingiausios bei garsiausios pasaulio ikimokyklinės įstaigos. Ypač šiandien STEAM metodologija populiari Šiaurės ir Skandinavijos šalyse.

Ikimokykliniame vaikų ugdyme  gali būti taikomi pavieniai STEAM metodai bendrame ugdymo procese ir ugdymas  gali vykti tik visapusiškai dirbant  pagal STEAM metodologiją. Mūsų darželyje darbas yra organizuojamas  taikant pavienius STEAM metodus. Mūsų siekiamybė –  ugdymo proceso  visuma, pagrįsta Steam metodika. Dalyvaudami STEAM tinklo veikloje plėtosime STEAM mokyklų partnerystę. Įstaigoje sukursime inovatyvioms veikloms skirtas erdves vidaus ir lauko aplinkas. Tobulinsime ikimokyklinio amžiaus vaikų ekonominį, ekologinį, socialinį ir kultūrinio tvarumo ugdymą. Ugdomajame procese naudosimės IKT ir kitas skaitmenines ugdymosi priemones. Pedagogai tobulins gebėjimus integruoti į ugdomąjį procesą priemones, randamas natūralioje aplinkoje, kurs inovatyvias veiklas, sudarys tyrinėjimą skatinančias situacijas. Mokysimės kartu su socialiniais partneriais dirbti ir kurti grupėse, sprendžiant realias gyvenimo situacijas, teoriją grindžiant praktine veikla. Pedagogai domėsis savo dalyko ir mokslo naujovėmis, tobulins kompetencijas, reikalingas mokyklos STEAM veiklos plano įgyvendinimui. Vaikai įgys naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos ir kitose STEAM siūlomose srityse. Ugdomasis procesas vyks netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, ugdytinių tėvų darbovietėse, kitose ugdymo įstaigose ir kt. Žaisdami aktyviai žadiname mažųjų smalsumą, leisime vaikams išbandyti įvairius, mus supančius procesus bei objektus. Pavyzdžiui, balas ar purvą, kartu rankomis minkysime tešlą, kepsime blynus, sausainius, auginsime daržoves ir kt. Taip pat aktyviai į ugdymo procesą stengsimės  įtraukiame ir ugdytinių  šeimas.

STEAM planas 2021

Smagi penkiamečių pažintinė veikla

Smagi penkiamečių pažintinė veikla…
Kas stipresnis? – vaikai žino, kad tas kuris didesnis. O didesnis? – tas kuris aukštesnis… Moliūgo daigelis ar žirnio stipresnis? Va čia klausimas, kurio iš akies, greitai nepasakysi… „Drugelių“ grupės vaikams šis klausimas nepasirodė sudėtingas. Čiupo liniuotę, skaičiukus užfiksavo ir palygino (žirnio daigeliui net liniuotės skaičių neužteko)…
Stipresnis, vikresnis, draugiškesnis??? Viską išsiaiškino „Pažintinės ekskursijos ežero pakrante“ metu. Ar skiriasi nuskintos ir augančios pienės kvapas? Ar galima šypsena per medi prakišti? Ar aukščiau palypėjęs jautiesi stipresnis?
Smalsūs „Drugelių“ grupės vaikai kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų… ir rado.
Gal klausimų formuluotės ir skiriasi nuo mūsų suaugusiųjų, bet mes turime ko pasimokyti iš mažųjų. Kad ir – SMALSUMO/ŽINGEIDUMO…

Kuriame paveikslą

Kuriame paveikslą

Vandens lašelio istorija

Vandens lašelio istorija.

Kur galima rasti vandens lašelį? Kodėl jis visai mūsų planetai taip reikalingas ir nepakeičiamas? „Varliukų“ grupės vaikai įsivaizdavo jį ir kūrė darbelius bei atliko spalvingus ir įtraukiančius bandymus. Dianos Mačėnienės grupė projektas „Vandens lašelio istorija“.

Veikla ugdanti smalsumą

Veikla ugdanti smalsumą. 
„Varliukų“ (5/6 m.) grupės vaikai ir auklėtoja Diana.
  Edukacinė aplinka, kurioje vaikai galėjo visapusiškai tyrinėti, atrasti, kurti ir ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius, meninius, pažintinius gebėjimus. Veikla ugdanti smalsumą. … pritaikant STEAM metodikas.

ŽEMĖS DIENA

ŽEMĖS DIENA 2021 m. ir „Nykštukų“ gr. vaikai.
… žiema jau pamiršta, gyvename pavasaryje ir dėliojame svajas apie vasarą. Tačiau… šiandien išradingos auklėtojos Laimos Četrauskienės iniciatyva „Nykštukų“ grupės vaikai vizualizacijai naudojo ledo rutulius… „Žemės dieną – spalviname gaublį. Balionai su vandeniu, pripūsti ir ledukas-kas skęsta, o kas plaukia?“

Pavasariniai darbai

Pavasariniai darbai. 2021/04/13
Darbas veja darbą. Pasodintos sėklytės jau daigeliais moja. „Drugelių“ grupės vaikai netinginiauja. Auklėtojos Rasos B. padrąsinti daigelius išskirstė, persodino. Sodinimo darbai taip įtraukė, kad jei laiko ir žemių kiekis leistų, tai tikriausiai vaikai viską susodintų… Įdomu, jei pasodintume kėdę??? Ar jos vaisiai būtų kėdutės??? O kokios spalvos būtų jos žiedai???

JAUNIEJI TYRINĖTOJAI

Jaunieji tyrinėtojai.

2021/04/12-16 Savaitės tema „Ieškokime, bandykime ir tyrinėkime“, „Drugelių“ gr. (4-5 m.), auklėtoja Rasa B. … jaunieji atradėjai – išradėjai. Spalvos, jų žaismas ir jų pateikimo struktūra…

„Mano velykinis margutis“

„Mano velykinis margutis 2021“

Auklėtojos Dianos projektas su „Varliukų“ grupės vaikais – „Mano velykinis margutis 2021“. Judėjimas link STEAM ugdymo (tai – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste).

„Nykštukų“ grupės gvildenamos savaitės temos iliustracijos

… kūryba neįprastomis priemonėmis…                                                                  Auklėtoja Laima Četrauskienė