Atbudimas gamtoje

        Vaikštinėjant darželio teritorijoje, lopšelinukai stebėjo, kokios spalvos atsirado vis žalesnėje pievelėje. Kas be ko, vaikų akis patraukė žydinčių pienių ryškumas. Iš jų žiedų ir įvairių žolyčių vaikai nusprendė sudėlioti pavasario kompoziciją ir pasipuošti grupę. Be to, mažųjų dėmesį patraukė ne tik augalai, bet ir ryškūs raudoni vabzdžiai. Padiskutavus su vaikais kaip reikia elgtis su mažaisiais draugais, vaikučiai atsargiai ir saugiai apžiūrėjo juos iš arčiau per specialų padidinimo stiklą. Taip pat suskaičiavo kiek vabaliukų gyvena tame žemės lopinėlyje. Šio pasibūvimo gamtoje metu, lopšelinukai ugdėsi kūrybiškumą, matematinius gebėjimus, puoselėjo meilę gamtai bei mokėsi dirbti grupėje.

Mokytoja Diana

Iš jūros gelmių…

     Po atostogų prie jūros viena mergaitė atnešė kriauklę, ją vaikai labai susidomėjo, visi norėjo paklausyti kaip ošia jūra kriauklėje. Prasidėjo pokalbis – diskusija ,,Kas yra jūra“, kas joje gyvena, ką daryti, kad jūra būtų švari? Vaikai klausėsi pasakos ,,Jūra delne“- išsivaizduodami, kad tai galėtų būti pasaka apie juos.
Gamino medūzas iš vienkartinių pirštinių. Svajojo, kaip smagu būtų turėti savo jūrą ir kilo idėja pasigaminti savo jūra butelyje. Radę ,,Jūros receptą“ bandė perskaityti simbolius: skaičiavo, lygino, lašino dažus, pylė druskos, smėlio, apgyvendino kriaukles, medūzas. Stebėjo savo ir kitų ,,jūrą”.
Žaisdami žaidimą ,,Jūra banguoja‘‘ įtvirtino kryptis -kairė, dešinė, pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn. Sužinojo kas yra gintarai, juos stebėjo per mikroskopą.
,,Valėme jūrą“- su šiaudeliais išrankiojo gumytes, įvairius daiktus iš vandens.
Ieškojo tiek kriauklių ir akmenėlių koks yra skaičius. Konstravo iš varžtų ir medinių pagaliukų raides ir geometrines figūras.Išplaukė su savo apipavidalintu laivu į žvejybą (tyrinėjo magneto savybes, skaičiavo kiek sužvejojo žuvų, lygino dydį.

Mokytoja Vida

Metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“

          Jau trečius metus Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ įgyvendinamos STEAM veiklos. Tai perspektyvus būdas teigiamai paveikti vaikų pasiekimus, užtikrinti kokybišką, patirtinį, kūrybišką, prasmingą ugdymą ir mokytojo darbo efektyvumą. Kuriama aplinka, kuri skatina eksperimentuoti, išbandyti, patirti, tyrinėti. STEAM veiklos – puikus būdas sukurti vaikams naujos patirties sąlygas – veikti, mąstyti, save išreikšti, kaupti, sisteminti, perdirbti naują informaciją. Sukaupę STEAM ugdymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje patirties, pasidalinome ja metodinėje dienoje. Balandžio 20 dieną Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“ vyko metodinė diena ,,STEAM metodikos taikymas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“. Jos tikslas – gerosios patirties sklaida, taikant STEAM metodiką ugdymo procese, pristatyti kolegėms naudojamas STEAM ugdymo priemones, aptarti jų naudojimo galimybes. Metodinėje dienoje dalyvavo 36 dalyviai iš Trakų rajono mokyklų, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Svečiai stebėjo atviras veiklas 3 grupėse. Mokytoja metodininkė Birutė Vaicekauskienė pristatė mažųjų statybininkų inžinerinę STEAM veiklą 3-4 m. amžiaus grupėje ,,Skruzdėlės ir skruzdėlynas“. Tai STEAM metodikos integravimas netradicinėje lauko aplinkoje. Mokytoja metodininkė Vida Kmieliauskienė vedė atvirą veiklą 5-6 m. amžiaus grupėje tema ,,Iš jūros gelmių“, kurios tikslas – plėsti vaikų žinias apie jūrą naudojant STEAM metodiką. Tai atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai su skaitmeninėmis priemonėmis. Vyresnioji mokytoja Audronė Palaimienė vedė kūno kultūros užsiėmimą priešmokyklinio ugdymo grupėje, integruodama STEAM metodikos elementus, panaudodama netradicines ugdymo priemones. Direktorė Virginija Ilginytė pristatė mokyklos veiklą, supažindino su lauko ir grupių edukacinėmis erdvėmis, įsigytomis, pagamintomis ir sukauptomis priemonėmis, pritaikytomis STEAM veiklos organizavimui grupėse bei lauko erdvėse. Svečius pasitiko, susipažino su jų lūkesčiais ir refleksiją organizavo socialinė pedagogė Rasa Pavilionienė. Stendinius pranešimus grupėse, apie organizuotų STEAM veiklų įvairovę, parengė mokytoja metodininkė Rasa Bazilevičienė priešmokyklinio ugdymo grupėje „STEAM veiklų akimirkos“. Vyresnioji mokytoja Dalia Kaminskaitė „Bitučių“ grupėje parengė „Bitučių spalvotos dienelės“. Mokytoja Erika Jauniškienė ,,Nykštukų“ grupėje pristatė stendą „Mano knygelė“. Metodinėje dienoje mūsų įstaigos atstovės pristatė 3 pranešimus. Mokytoja Diana Mačėnienė pristatė pranešimą „STEAM veikla Trakų lopšelyje-darželyje ,,Ežerėlis“, papasakojo kaip sekėsi įgyvendinti ir realizuoti išsikeltus STEAM veiklų tikslus ir uždavinius. Vyresnioji mokytoja Laima Četrauskienė pristatė filmuotų veiklų medžiagą „Visur atrandam STEAM“, kur atskleidė STEAM veiklų įvairovę ugdomajame procese. Direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė pranešimo metu supažindino dalyvius apie mokyklos veiklą STEAM School Label projekto portale. Pasidžiaugė gautu STEAM mokyklos ženklu „STEAM Shool Label Competent“, bei pasidalino patirtimi kaip tapti STEAM ženklo mokykla. Metodinės dienos dalyviai turėjo galimybę pasisemti naudingų idėjų praktinėms veikloms su vaikais. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos STEAM veikla domisi kitų rajono mokyklų pedagogai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems.

Audronė Ustilienė

« 1 2 »

Pirmoji ,,Žalioji palangė“

Atėjus pavasariui, lopšelinukai stebėjo, kaip bunda gamta. Vaikščiojant vaikai ieškojo prasikalusių daigelių, prasiskleidusių žiedų ir kitų žaliuojančių augaliukų. Vaikams kylo klausimas, iš kur atsiranda augaliukai? Taigi, auklėtoja pasiūlė tai pamatyti savo akimis. Pasiraitoję rankoves „Varliukai“ nusprendė įkurti savo pirmąją „žaliąją palangę“. Prieš kimbant į darbus vaikams buvo smalsu, kaip atrodo sėklos. O jų įvairovė maloniai stebino mažuosius daržininkus. Vaikai aptarinėjo ir lygino sėklas-maža, didelė, balta, primenanti vabaliukus ir kitokius padarėlius. Apžiūrėję sėklas, vaikučiai draugiškai jas pasėjo. Belieka džiaugtis atliktu darbu ir laukti rezultatų. Veiklos metu vaikai ugdėsi darbinius bei grupinius įgūdžius, puoselėjo meilę gamtai, lavino savo žingeidumą, mąstymą bei smalsumą.

Mokytoja Diana

Sužinok, kas lengvas, o kas sunkus

„Bitučių“ grupės vaikai pagal savaitės temą: „Ieškosim, bandysim, tyrinėsim“, tyrinėjo daiktus, kuris daiktas lengvesnis, kuris sunkesnis. Eksperimento metu vaikai sužinojo, kodėl vieni daiktai skęsta vandenyje, o kiti neskęsta. Vaikai buvo skatinami kalbėti, sukaupti dėmesį, mąstyti. Veiklai vaikai naudojo plunksnas, popierių, kamuoliukus, medines ir plastmasines kaladėles, akmenukus, magnetinius kamuoliukus. Vaikai daiktus mėtė į vandenį ir stebėjo kas skęsta, o kas neskęsta. Veiklos metu vaikai sužinojo, kad sunkūs daiktai skęsta, o lengvi plaukia, plūduriuoja, išsilaiko vandens paviršiuje. Skęstančius daiktus vaikai bandė traukti, o neskęstančius „stūmė“ į vandenį. Veiklos metu vaikai reiškė džiugias emocijas.

Mokytoja Dalia

STEAM sportuojam

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ mažieji sportininkai draugauja su „STEAM“: žaidžia ledo ritulį su kietomis ir minkštomis lazdomis, kietais kamuoliukais ir popierinėmis gniūžtėmis. Samprotauja: kuo geriau pataikyti į vartus, kaip smagiau (geriau rieda ar laiku sustoja), kuo saugiau žaisti. Skaičiuoja ir matuoja dėliodami tiesią liniją iš gniūžčių. Minkštą lazdą stengiasi pastatyti, kad ji ilgiau išstovėtų, nes draugas turi ją perimti. Išbando skarelę kaip gerą skraiduolę, kurią galima sutramdyti sulenkus per pusę – bus trikampis, palankus peršokti. Išsiaiškina, kad pašokant kuo aukščiau, maloniau pasiekti minkštą, o ne kietą lazdą; kietomis lazdelėmis smagiau groti ir mankštintis, tuksenant į minkštą kilimėlį, nes grindys per garsiai aidi. Išbando pėdutes kutenti eidami dygliuotais dideliais stačiakampiais, skrituliais, mažesniais kūgeliais, mažučiukais skrituliukais, matuodami, kiek kur pėdučių telpa. Dėlioja matematinę seką – vienodais tarpais popierinius puodelius, pėdutės. Išmoksta išsaugoti trapų popierinį puodelį, saugiai peržengdami, pasilenkdami ir priliesdami jį galva, pilvu, koja. Spalvas gerai išmano, nes žaisdami greitai atsistoja ant reikiamos spalvos kilimėlio. Sportuodami stiprina ne tik fizinį kūną, bet ir tyrinėdami ugdosi matematinius, inžinerinius, bendravimo ir kritinio mąstymo gebėjimus.

Kūno kultūros mokytoja Audronė

« 1 2 »

Kuriam vaivorykštę su ,,Skittles“ saldainiukais

,‚Bitučių“(4 metų) grupės vaikai vartydami knygas, surado paveikslėlius su vaivorykšte. Vaikai svarstė, kaip atsiranda vaivorykštė, kokios jos spalvos. Nusprendė pasidaryti vaivorykštę. Priėmė iššūkį „Padaryk vaivorykštę su Skittles saldainiukais“. Eksperimentui naudojo šiltą ir šaltą vandenį, Skittles saldainius. Saldainius išdėliojo lėkštutėse, vienus užpylė šiltu, kitus- šaltu vandeniu. Stebėjo, kaip atsiskiria spalvos. Vaikai išsiaiškino, kad šiltame vandenyje spalvos išsiliejo greičiau, o šaltame vandenyje – lėčiau. Vaikams pavyko sukurti vaivorykštę. Komentavo: „gavosi vaivorykštė“, „daug spalvų“, ,,graži vaivorykštė“. Vaikai labai džiaugėsi sukurta savo vaivorykšte.

Mokytoja Dalia

,,Boružiukai“ ir vandens išdaigos

Vandens diena: matavimas šaukštais ir samčiais, pūtimas šiaudeliais+ lašas skysto muilo, laivelio plukdymas grupėje ir ežero pakrantėje, tai džiugios emocijos, žinios, atradimai.

Mokytoja Birutė

 

Žaisliukas ,,Krakmoliukas“

Vaikai ruošėsi Kaziuko mugei. Ilgai svarstė, ką pasirinkti iš amatų. Pasitarę nutarė pasigaminti gražų, tvarų, praktišką, linksmą žaisliuką iš baliono. Reikėjo dar krakmolo, tuščio plastikinio butelio, siūlų ir markerio. Vaikai ginčijosi, svarstė, kaip balioną pripildyti krakmolu. Išbandė šaukšteliu, bet nepavyko. Tada vienas iš vaikų pasiūlė, kad reikia piltuvėlio, kurį naudojo vasarą smėlio dėžėje. Prisiminė, kaip jį pasigamino iš plastikinio butelio. Nukirpo butelio vieną dalį, pasidarė piltuvėlį. Pastebėjo, kad jo viena dalis plati, o kita siaura. Ant siauros dalies bandė užmauti balioną, bet ne visiems pavyko. Kai kuriems vaikams pritrūko jėgų. Prašė auklėtojos ar draugų pagalbos. Kai piltuvėliai su balionais buvo paruošti, prasidėjo pats darbymetis. Vaikai, skaičiuodami pilnus šaukštelius, pripildytus krakmolo pylė į piltuvėlį vis pakratydami, kad piltuvėlis ištuštėtų. Taip kartojo daug kartų. Vaikai pastebėjo, kad kiekvienas į savo balioną pripylė skirtingą skaičių šaukštelių su krakmolu. Padarė išvadą, kad jų balionai skirtingo dydžio ir net formos. Dar pastebėjo, kad krakmolas yra biri medžiaga ir balta, primenanti sniegą. Kai kurie net paragavo. Pripylę reikiamą kiekį krakmolo, balioną užrišo baliono galiuku. Vaikai pamanė, kad būtų smagu, jei šie žaisliukai atspindėtų jų esamą emociją. Nutarė nupiešti veidelius ir net jiems suteikė savo vardus. O kad būtų mielesni, dar ir skirtingų spalvų plaukus įtaisė. Šis žaisliukas tapo tikru draugu vis įgaudamas naują formą: tai plokščias, tai apvalus, tai ilgas, tai trumpas. Visiems mielas, raminantis ir atpalaiduojantis žaisliukas.

Mokytoja Rasa Bazilevičienė

Mažųjų atradimai

Lopšelinukai nusprendė šį kartą piešti kitaip – ant popierinių rankšluoščių. Vaikai juos margino įvairių spalvų flomasteriais. Nutapę savo kūrinius, pasiūlius auklėtojai, vaikai išbandė flomasterių atsparumą vandeniui. Flomasteriai vandenyje labai gražiai išsiliejo. Vaikai stebėjosi, kaip spalvos „bėga“ nuo jų lapų ir margina vandenį. Popieriaus lapas išsiplovė nuo spalvų ir liko beveik baltas. Tačiau pamirkius auklėtojos piešinį, kuris buvo pieštas markeriu, labai nustebome, nes markeris visiškai neišsiliejo vandenyje. Vaikai veiklos metu ugdėsi kūrybiškumą, grupinio darbo įgūdžius. Taip pat skatino juo daryti išvadas, eksperimentuoti, stebėti bei sutelkti dėmesį.

Mokyrtoja Diana