Darbuotojai

 
 Mokykloje dirba 27 darbuotojai:
 pedagogai - 13; 
 aptarnaujantis personalas - 14.

 Administracija
 Direktorė Virginija Ilginytė.       
 Išsilavinimas  - aukštasis.        
 Specialybė  - ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos.
 Vadybinė  kategorija - antroji vadovų kvalifikacinė kategorija. 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė.  
 Išsilavinimas - aukštasis.  
 Specialybė - edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo  
  kvalifikacija.  
 Vadybinė kategorijatrečioji  vadovų  kvalifikacinė  kategorija. 
 Pedagogo kvalifikacinė kategorija - vyresniojo ikimokyklinio 
 ugdymo  auklėtojo. 

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui   Rima Uscilienė.

 Bendrosios praktikos slaugytoja   Jurgita Grigonienė.

 Vyriausioji buhalterė   Liucija Savicka.

Grupėse dirbantys  ir  kiti darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Renė Butrimavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Birutė Vaicekauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytoja – metodininkė
Dalia Kaminskaitė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
Zita Strukčinskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Vida Kmieliauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojametodininkė
Laima Četrauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Rasa Bazilevičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytoja – metodininkė
Ana Gurska  Meninio ugdymo mokytoja Mokytoja – metodininkė
Ramunė Raudonienė  Logopedė Mokytoja – metodininkė
Rasa Pavilionienė Socialinis pedagogas Auklėtoja
Audronė Palaimienė Kūno kultūros auklėtoja Auklėtoja
Danuta Voitinovič Auklėtojos  padėjėja
Jolita Liudvinovičienė Auklėtojos padėjėja
Danuta Dziugevič Auklėtojos padėjėja
Elena-Marytė Biržinienė Auklėtojos padėjėja
Gražina Narbutienė Auklėtojos padėjėja
 Anelė Rimkienė Mokytojo padėjėja
 Nijolė Pavlovska Auklėtojos padėjėja
Aušra Babravičienė Vyr. virėja
Angelė Baniulienė Virėja
Birutė Urbanovičienė Kiemsargė,valytoja
Vidmantas Rainis Pastatų priežiūros darbininkas

 

Informacija puslapyje atnaujinama kas ketvirtį.