Darbuotojai

 
 Mokyklojesu vadovais  dirba 30 darbuotojai:
 pedagogai - 13; 
 aptarnaujantis personalas - 15.

 Administracija
 Direktorė Virginija Ilginytė.       
 Išsilavinimas  - aukštasis.        
 Specialybė  - ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos.
 
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė.  
 Išsilavinimas - aukštasis.  
 Specialybė - edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo  
  kvalifikacija.  
  Pedagogo kvalifikacinė kategorija - vyresniojo ikimokyklinio 
 ugdymo  auklėtojo. 

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui   Rima Uscilienė.

 Bendrosios praktikos slaugytoja   Jurgita Grigonienė.

 Vyriausioji buhalterė   Liucija Savicka.

Grupėse dirbantys  ir  kiti darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Birutė Vaicekauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja – metodininkė
Dalia Kaminskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja
Vida Kmieliauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
 Mokytoja- metodininkė
Laima Četrauskienė
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Rasa Bazilevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja – metodininkė
Diana Mačėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja
Erika Jauniškienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Karina Voitinovič
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Ugnė Kaušiūtė
 Meninio ugdymo mokytoja
Muzikos mokytoja
Jūratė Čechavičiūtė
Meninio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Ramunė Raudonienė
 Logopedė
Mokytoja – metodininkė
Rasa Pavilionienė
Socialinis pedagogas
 Socialinis pedagogas – metodininkas
Audronė Palaimienė
Kūno kultūros, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Vyresnioji mokytoja
Danuta Voitinovič
Auklėtojos  padėjėja
Jolita Liudvinovičienė
Auklėtojos padėjėja
Danuta Dziugevič
Auklėtojos padėjėja
Gražina Narbutienė Auklėtojos padėjėja
Lina Kliševičienė Auklėtojos padėjėja
Nijolė Pavlovska Auklėtojos padėjėja
Agneta Stupakaitė
Mokytojos padėjėja
 
Zoja Panasiuk Mokytojos padėjėja  
 Aušra Babravičienė Vyr. virėja
Rita Našlėnienė Virėja
Galina Nikita Kiemsargė
Jolanta Misevičienė Valytoja
Antanas Našlėnas Statinių priežiūros darbininkas

 

 

 

 

Informacija puslapyje atnaujinama kas ketvirtį.