Darbuotojai

picture-023
 

Mokykloje dirba 28 darbuotojai:
pedagogai - 14; 
aptarnaujantis personalas - 14.

Administracija
Direktorė Virginija Ilginytė.       
Išsilavinimas  - aukštasis.        
Specialybė  - ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos.
Vadybinė  kategorija - antroji vadovų kvalifikacinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė.  
Išsilavinimas - aukštasis.  
Specialybė - edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo  
kvalifikacija.  
Vadybinė kategorijatrečioji  vadovų  kvalifikacinė  kategorija. 
Pedagogo kvalifikacinė kategorija - vyresniojo ikimokyklinio 
ugdymo  auklėtojo. 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui   Rima Višnevskaja.

Bendrosios praktikos slaugytoja   Jurgita Grigonienė.

Vyriausioji buhalterė   Liucija Savicka.

Grupėse dirbantys  ir  kiti darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Daiva Lakštauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Renė Butrimavičienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Birutė Vaicekauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytoja – metodininkė
Dalia Kaminskaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Zita Strukčinskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Vida Kmieliauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytojametodininkė
Laima Četrauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
Rasa Bazilevičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja – metodininkė
Ana Gurska  Meninio ugdymo pedagogė Mokytoja – metodininkė
Ramunė Raudonienė  Logopedė Mokytoja – metodininkė
Rasa Pavilionienė Socialinis pedagogas Auklėtoja
Danuta Voitinovič Mokytojos padėjėja
Jolita Liudvinovičienė Auklėtojos padėjėja
Danuta Dziugevič Auklėtojos padėjėja
Elena-Marytė Biržinienė Auklėtojos padėjėja
Gražina Narbutienė Auklėtojos padėjėja
 Anelė Rimkienė Auklėtojos padėjėja
 Nijolė Pavlovska Auklėtojos padėjėja
Aušra Babravičienė Vyr. virėja
Angelė Baniulienė Virėja
Birutė Urbanovičienė Kiemsargė,valytoja
Vidmantas Rainis Pastatų priežiūros darbininkas

 

Informacija puslapyje atnaujinama kas ketvirtį.