Darbuotojai

 
 Mokyklojesu vadovais  dirba 30 darbuotojai:
 pedagogai - 13; 
 aptarnaujantis personalas - 15.

 Administracija
 Direktorė Virginija Ilginytė.       
 Išsilavinimas  - aukštasis.        
 Specialybė  - ikimokyklinio auklėjimo metodininkės ir auklėtojos.
 
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė.  
 Išsilavinimas - aukštasis.  
 Specialybė - edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo  
  kvalifikacija.  
  Pedagogo kvalifikacinė kategorija - vyresniojo ikimokyklinio 
 ugdymo  auklėtojo. 

 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui   Rima Uscilienė.

 Bendrosios praktikos slaugytoja   Jurgita Grigonienė.

 Vyriausioji buhalterė   Liucija Savicka.

Grupėse dirbantys  ir  kiti darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Birutė Vaicekauskienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytoja – metodininkė
Dalia Kaminskaitė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji mokytoja
Vida Kmieliauskienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 Mokytoja- metodininkė
Laima Četrauskienė
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo  pedagogas
Vyresnioji mokytoja
Rasa Bazilevičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Mokytoja – metodininkė
Diana Mačėnienė
Priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo  pedagogas
Auklėtoja
Erika Jauniškienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Auklėtoja
Ugnė Kaušiūtė
 Meninio ugdymo mokytoja
Muzikos mokytoja
Jūratė Čechavičiūtė
Meninio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Ramunė Raudonienė
 Logopedė
Mokytoja – metodininkė
Rasa Pavilionienė
Socialinis pedagogas
 Socialinis pedagogas – metodininkas
Audronė Palaimienė
Kūno kultūros, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 
Vyresnioji mokytoja
Danuta Voitinovič
Auklėtojos  padėjėja
Jolita Liudvinovičienė
Auklėtojos padėjėja
Danuta Dziugevič
Auklėtojos padėjėja
Elena-Marytė Biržinienė
Auklėtojos padėjėja
Gražina Narbutienė
Auklėtojos padėjėja
Zoja Panasiuk
Mokytojos padėjėja
Agneta Stupakaitė
Mokytojos padėjėja
 
Lina Kliševičienė
Mokytojos padėjėja
 
 Nijolė Pavlovska
Auklėtojos padėjėja
Aušra Babravičienė
Vyr. virėja
Rita Našlėnienė
Virėja
Galina Nikita Kiemsargė, valytoja
Antanas Našlėnas Statinių priežiūros darbininkas

 

 

 

 

Informacija puslapyje atnaujinama kas ketvirtį.