Grupės

,,VARLIUKAI“
2022/2023 mokslo metai
Mūsų 15. Nors mes patys mažiausi darželyje, tačiau esam drąsūs, judrūs, energingi ir greiti. Be galo mėgstam linksmintis, šokti ir dainuoti. Susipažinkite! Mes esame mažieji „Varliukai“.
Dirba:
-auklėtojos Diana Mačėnienė ir Erika Jauniškienė;
-auklėtojos padėjėja Nijolė Pavlovska.
,,BORUŽĖLĖS“
2022/2023 mokslo metai
2021/2022 mokslo metai
Mes mažiausi, bet žvitriausi. Susirinko net 16 vaikų pulkas. Džiaugiamės, kad adaptacija jau praeityje, o dabar mums lieka augti, stiprėti, pažinti ir draugauti.

 

  ,,BITUTĖS“
Mums jau 3. Mūsų jau 20. lanko  10 mergaičių ir 10 berniukų. Jaučiamės puikiai. Mes esame drąsūs, judrūs, žingeidūs, domimės supančia aplinka. Ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo kryptis bei ugdymo turinį  orientuosime į vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatus, poreikius, gebėjimus, atsižvelgiant į vaikų amžiaus raidos ypatumus. Ypatingą dėmesį skirsime socialinės, komunikavimo, pažintinės kompetencijoms ugdymui, vaiko klausymosi kultūrai. Rudenį bei pavasarį atliksime vaikų pasiekimų vertinimą, kad galėtume ugdyti vaikus, atsižvelgiant į individulius gebėjimus ir poreikius. Stengsimės, kad ugdytiniai pajustų grupinio darbo džiaugsmą, patirtų savo reikšmingumą priimant sprendimus. Stiprinsim vaikų pasitikėjimą savimi. Vykdysime smurto ir patyčių prevencinį darbą per žaidimą, pokalbius, pramogas, akcijas ir kt., vadovaujantis grupės savaitės planu. Ugdymo procesą vykdysime vadovaudamiesi Mokyklos ugdymo programa „Mano pasaulis“.
Auklėtoja Dalia
 Mes darželyje naujokai, mažiausi, mūsų  15: aštuonios mergaitės ir septyni berniukai. Mes tik adaptuojamės, bet esme linksmi ir guvūs. Šiemet stengsimės įgyti kuo daugiau kasdienio gyvenimo, socialinių, komunikavimo įgūdžių. Augsime, tobulėsime  ir tvirtėsime įgyvendindami  ugdymo programą ,,Mano pasaulis“, pasitelkdami į pagalbą  literatūros tėvams, globėjams, pedagogams rekomendacijas.
Mums gera kartu.
Dirba:
-auklėtojos Dalia Kaminskaitė ir Audronė Palaimienė;
-auklėtojos padėjėja Elena-Marytė Biržinienė.

  ,,SKRUZDĖLIUKAI“

 

 

2021/2022 mokslo metai
      Mes toliau žengiame pažinimo, atradimų keliu. Šiais mokslo metais daug dėmesio skirsime  vaikų kalbos lavinimui, skatinant pavadinti, pakartoti, bendrauti vieni su kitais,  emocijų suvokimui ir raiškai, savivokai ir savikontrolei, santykiams su bendraamžiais, iniciatyvumui, bei problemų sprendimui. Toliau ugdysime higieninius įgūdžius – savarankiškai praustis, valgyti, tvarkytis, laikytis susitarimo ir , aišku, toliau ugdysime norą pažinti, tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti, aptarti, diskutuoti, apibūdinti, analizuoti. Linkime sau sėkmės šiais mokslo metais.
Auklėtoja Vida

 

2020-2021 mokslo metai

Mes per metus užaugome. Mūsų būrys pasipildė 5 vaikais, mums jau 3. Grupė judri, smalsi, išradinga. Norime kuo daugiau sužinoti ir kuo greičiau užaugti. Draugaukime.

Dirba:
-auklėtojos Vida Kmieliauskienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Gražina Narbutienė.

2019-2020 mokslo metai

Grupę  lanko 15 vaikučių: aštuonios mergaitės ir septyni berniukai. Visiems  ugdytiniams 2020 metais sueis trys metai. Septyni vaikai lopšelį pradėjo lankyti rugpjūčio mėnesį, kiti vaikučiai – rugsėjo mėn. Kai kuriems vaikams buvo sunku  pritapti  prie naujos aplinkos, žmonių, ritmo, todėl didelį dėmesį skyrėme vaikų adaptacijai. ,,Skruzdėliukai‘‘ mažiausi, bet labai nori būti dideli, todėl daug veiklų vyksta skirtų judėjimui, kasdieninio gyvenimo, socialinių, komunikavimo  įgūdžių ugdymui.

Dirba:
-auklėtojos Vida Kmieliauskienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Gražina Narbutienė.

No Images found.


 ,,DRUGELIAI“

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

2022-2023 mokslo metai

Mes jau ne ,,Drugeliai“, o – priešmokyklinukai. Šie mokslo metai mums labai svarbūs. Grupės vaikai noriai ir drąsiai bendrauja, aktyviai dalyvauja veikloje, diskutuoja, dalinasi įspūdžiais. Pedagogų padedami, vaikai stengiasi spręsti nesutarimus, problemas, ginčus. Tarpusavio santykiai yra ganėtinai draugiški, geranoriški. Vaikai užjaučiantys ir padedantys vieni kitiems. Visi vaikai savarankiškai ir gerai moka naudotis stalo įrankiais ir piešimo bei rašymo priemonėmis. Geba gerai laikytis asmeninės higienos ir švaros grupėje. Visuomet susitvarko savo žaidimų ir užsiėmimų vietą. Vaikai aktyvūs ir energingi. Gana aktyviai dalyvauja muzikos, kūno kultūros užsiėmimuose.
Ugdymo prioritetai. 
Turtinti vaikų žodyną, lavinti kalbą, vaizduotę, matematinius gebėjimus. Skatinti mandagų bendravimą, norą tyrinėti, stebėti, lyginti. Skatinti klausyti, apibendrinti, svarstyti ir dėstyti savo mintis pagal temą. Mokytis laikytis taisyklių, spręsti problemas ir konfliktines situacijas. Lavinti smulkiuosius motorinius įgūdžius. Didelį dėmesį skirti savikontrolei, emocijų raiškai, dėmesio koncentracijai.
Dirba:
-priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Bazilevičienė ir Audronė Palaimienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Voitinovič. 

2021/2022 mokslo metai

      Mes jau penkiamečiai. Daug išmokome, daug žinome ir norime žinoti dar daugiau. Stebint, kalbantis su vaikais paaiškėja, kad po vasaros pasikeitė jų pomėgiai. Mergaitės bando šokinėti per virvutę, peršokti kliūtis, o berniukai jau gerai spiria kamuolį iš įvairių padėčių į taikinį. Kai kuriems vaikams dar nepavyksta taisyklingai laikyti pieštuką ir žirkles. Dauguma vaikų yra žingeidūs, aktyvūs, klausinėjantys, pasakojantys patirtus atostogų ir kitus įspūdžius, žaidžiantys stalo žaidimus.

Šių mokslo metų ugdymo prioritetai.   

Lavinti vaikų kalbą, skatinant pavadinti, pakartoti, bendrauti vieni su kitais.
Didžiausią dėmesį skirti emocijų suvokimui ir raiškai, savivokai ir savikontrolei, santykiams su bendraamžiais, iniciatyvumui, bei problemų sprendimui. Ugdyti norą pažinti, tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti, aptarti, diskutuoti, apibūdinti, analizuoti.

Linkime sau puikių pasiekimų.

Auklėtoja Rasa Bazilevičienė

2020/2021 mokslo metai

Mūsų jau  20. Mums jau 4 metai.

 

Dirba:
-auklėtojos Rasa Bazilevičienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Voitinovič.

2019/2020 mokslo metai

Mes gimėme 2016 metais, mūsų grupėje – 20.  Mums jau 3. Šio amžiaus vaikams kuriame ir suteikiame ypatingai daug ugdymosi galimybių ir skatiname įgytas žinias ir  įgūdžius naudoti  įvairiose gyvenimo  situacijose. Per sveikatos, komunikavimo, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo, socialinę kompetencijas padedame tobulėti vaiko intelektinei, fizinei ir emocinei gerovei.  Vaikai yra skatinami ir drąsinami naujiems pažinimo potyriams. mums smagu ir gera kartu.

Dirba:
-auklėtojos Rasa Bazilevičienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Voitinovič.
2018/2019 mokslo metai

rasa

 

Dirba:
-auklėtojos Rasa Bazilevičienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Voitinovič. 


  ,,NYKŠTUKAI“

2021/2022 mokslo metai

Grupę lanko dvidešimt vaikų: penkiolika mergaičių ir penki berniukai. Grupės vaikų amžius įvairus, nuo 4 iki  6  metų. Vaikai smalsūs, bendraujantys, mėgsta vartyti knygas, klausytis skaitomų tekstų. Tam tikrą laiką geba sutelkti dėmesį į konkrečią veiklą. Ugdytiniai nori pažinti, atrasti, eksperimentuoti. Ieškodami informacijos naudoja įvairius būdus ir priemones. Bendraudami demonstruoja draugiškumo ženklus.

Grupės pedagogė numato ugdymo prioritetus:
1. Skatinsiu vaikų kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo ir pažinimo priemonę, sudarysiu prielaidas skaitymo pradmenų ir rašytinės kalbos ugdymuisi, žadinsiu domėjimąsi knyga.
2. Plėsiu supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, pratinsiu atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus (eksperimentavimą, stebėjimą, skaičiavimą), plėtosiu ugdytinių intelektinius gebėjimus, loginį mąstymą.
3. Ugdysiu vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas bendrauti, bendradarbiauti, susitarti, priimti bendrus sprendimus, laikytis grupės taisyklių.

Pedagogė Laima Četrauskienė

Dirba:
-priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai Laima Četrauskienė ir Zita Strukčinskienė;
-auklėtojos padėjėja Danuta Diugevič.