Informacija apie vaikų priėmimą

logo

 

 

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis:
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas,  vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo” 2013 m. sausio 31 d.  Nr. S1-23. Skaityti
  • Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ 2016 m. kovo 24 d. Nr. S1-82. Skaityti
Priimant į lopšelį-darželį prioritetai teikiami:
•Specialiųjų poreikių vaikams;
•Socialiai remtinų šeimų vaikams;
•Socialinės rizikos šeimų vaikams;
•Vaikams iš nepilnų šeimų;
•Vaikams iš šeimų auginančių tris ir daugiau vaikų;
•Vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą;
•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
•Vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
•Vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;
•Priešmokyklinio amžiaus vaikams;
•Kitais atvejais, numatytais švietimo įstaigos nuostatuose.
Naujos grupės komplektuojamos  birželio-rugsėjo mėnesiais.
Vaikui,  pradedant lankyti lopšelį-darželį, tėveliai pateikia pažymėjimą forma 027-1/a. Jei vaikas lanko darželį, po vasaros tėveliai patikrina vaiko sveikatą ir atneša medicininį pažymėjimą forma 027-1/a ir po ligos 094/a.