Informacija dėl COVID 19 ir veiklos organizavimo

Informuojame apie OV sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pasikeitimą. Pagrindinis pasikeitimas susijęs dėl testavimo greitojo antigeno testais iš seilių V-352.

OV sprendimai įsigalioja nuo 2022-02-21

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktuali informacija:

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT(iš seilių) iškart + GAT(iš seilių) po 48 / 72  val. + GAT(iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas;

 • mūsų įstaigose vaikai nebus testuojami periodiškai naudojant seilių greitojo antigeno testus (kitaip vadinamus „čiulpinukus“).  Testas atliekamas tik po ugdymo įstaigoje turėto sąlyčio su sergančiuoju. Gavus teigiamą rezultatą, bus galima tirtis mobiliajame punkte. Kitiems bus rekomenduojam testuotis dažniau. Mūsų ugdymo įstaigoje bus atliekamas periodinis testavimas – aplinkos paviršių tyrimai;
 • įstaigos personalui ir toliau turėjus kontaktą ugdymo įstaigoje rekomenduojama testuotis GAT iš nosies ertmės pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Personalas gali nesiizoliuoti, jeigu turėjo didelės rizikos kontaktą namuose ir testuojasi pagal minimą algoritmą;
 • nerekomenduojama tyrime dalyvauti asmenims, kuriems teigiamo PGR / antigeno testo (atlikto ASPĮ. Mobiliajame punkte) praėjo mažiau nei 90 dienų;
 • svarbu turėti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime, pagal poreikį iš naujo pasirašyti sutikimo formą arba el. paštu informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie pakeitimus. Atnaujintos sutikimo formos informaciją galite rasti OV sprendime Nr. V-1927. Taip pat pridedame atnaujintą sutikimo formą (žr. „Pavyzdinė sutikimo, nesutikimo forma“).
 • TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI, įsigaliosiantys nuo 2021-02-21:

OV-352 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“.

OV-351 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

V-343 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Pavyzdinė sutikimo nesutikimo forma

k

Kaip teisingai atlikti testą

DĖL DARBO ORGANIZAVIMO NUO 2021-09-01

DĖL BŪTINŲJŲ SĄLYGŲ DARBUOTOJAMS, ORGANIZUOJANT IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLYNĮ UGDYMĄ

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL DARBO ORGANIZAVIMO NUO 2021-09-01

DĖL DARBO KARANTINO METU

Mieli tėveliai,
informuojame, kad Vyriausybės nutarimu karantinas pratęsiamas  iki 2021-06-30.
Darželis dirbs ir toliau įprastiniu būdu, dirbs visos grupės. Vyriausybė rekomenduoja nevesti vaikų į darželius, jei tėvams įmanomas nuotolinis darbas. Kviečiame į šią rekomendaciją įsiklausyti ir, jei turite galimybę, neveskite vaikų į darželį, pabūkite su jais namuose, saugokime vieni kitus. Taip sumažinsime kontaktų skaičių ir kilus infekcijai, mažesnis skaičius turės izoliuotis.
Taip pat siūlome, kad stebėtumėte savo ir vaikų sveikatos būklę, karščiuojant ar jaučiant peršalimo požymius, konsultuokitės su gydytoju ir likite namuose. Jei vaikas izoliuojasi dėl šeimos nario, kuriam diagnozuota Covid-19 liga ar pats susirgo šia liga, nedelsiant informuokite savo grupės auklėtoją ar darželio administraciją (Tel. Nr. 8 528 55300) ir laikykitės visų saviizoliacijos reikalavimų.

Saugokime vieni kitus, būkite sveiki, nesirkite.

Direktorė Virginija Ilginytė

 

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

DĖL COVID-19 LIGOS VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS (V-1118) (1)

Dėl COVID sprendimai_2020-10-13 (ikim. ir priešmok.)

 IKIMOKYKLINIS BEI PRIEŠMOKYKLINIS  VAIKŲ UGDYMO  ORGANIZAVIMO SAUGUMO PRIEMONĖS EKSTREMALIOS PADĖTIES LAIKOTARPIU NUO 2020-09-01

 KĄ SVARBU ŽINOTI:

 • Lopšelio-darželio veikla bus organizuojama įprastine  tvarka, laikantis saugumo priemonių ekstremalios padėties laikotarpio rekomendacijomis.
 • Tėvai (globėjai) ekstremalios padėties laikotarpiu į lopšelio-darželio patalpas neįleidžiami, siekiant išlaikyti kuo mažesnį žmonių susibūrimą.
 • Lieka vaikų priėmimas prie lauko į grupę įėjimo durų. Priima grupės auklėtoja. Sudarytos sąlygos vaikui ir jį lydinčiam asmeniui bekontakčiu termometru matuoti temperatūra, vizualiai įvertinama sveikatos būklė (kosulys, sloga). Prie durų įrengti skambučiai.
 • Vaiką iš lopšelio-darželio tėvai pasiima tuo pačiu principu, prie lauko įėjimo durų, susisiekę su grupės auklėtoja telefonu ir nurodę atvykimo laiką. Auklėtoja vaiką atves prie išėjimo.
 • Šiltu oru vaikų priėmimas ir palydėjimas į namus organizuojamas lauke. Vaiką sutiks ar palydės  auklėtoja, prieidama prie atvykusio ar išvykstančio vaiko ir jo lydinčio asmens.
 • Vaikui, buvimo darželyje laiku, pasireiškus karščiavimui – 37,3, ligų požymiams – sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt. vaikas izoliuojamas ir kviečiami tėvai.
 • Tėvai (globėjai) pasiėmę vaiką iš lopšelio-darželio iškart išeina iš lopšelio-darželio teritorijos, nesibūriuoja, nesinaudoja lauko įrengimais.
 • Ekstremalios padėties laikotarpiu neveiks budinti grupė. Darbo laikas: 7.30-18.00 val.
 • Organizuojant veiklą bus griežtai laikomasi visų saugumo reikalavimų ir rekomendacijų. Grupės aprūpintos reikalingomis dezinfekcinėmis ir apsaugos priemonėmis. Visiems grupių darbuotojams suteikta reikalinga informacija dėl saugaus darbo organizavimo ir vykdymo.
 • Vaikų priėmimo metu darbuotojams ir vaiką atlydėjusiems asmenims rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo.

Parengė direktorė Virginija Ilginytė

Tel. Nr. (8 528) 55300; 864790170   

El. paštas: ezerelisd@gmail.com

 

     Interesantų aptarnavimas ekstremalios padėties  laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu ezerelisd@gmail.com ir kontaktiniais telefonais:

                  (8 528) 55 300, 864790170– direktorė Virginija Ilginytė,

                  86711998 – raštvedė  Jurgita Grigonienė,

                  861240540 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ustilienė,

                  860188578– direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rima Uscilienė,

                  861580388 – vyriausioji buhalterė Liucija Savicka.