STEAM veiklos darželyje

STEAM

2021 metais pateikėme paraišką tapti STEAM mokyklų tinklo nariais.

Kas tai yra STEAM? Tai  – gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų, menų bei matematikos sintezė ugdymo procese. STEAM metodika  darželiuose skatina vaikus domėtis ir analizuoti jiems pateiktas temas, neįteigiant išankstinės nuomonės ar atsakymo,  vaikai  skatinami atrasti bei išvadas daryti patys. Šią JAV užgimusią ugdymo kryptį, įvertinusios šiuolaikiniame pasaulyje kylančius iššūkius, yra pasirinkusios sėkmingiausios bei garsiausios pasaulio ikimokyklinės įstaigos. Ypač šiandien STEAM metodologija populiari Šiaurės ir Skandinavijos šalyse.

Ikimokykliniame vaikų ugdyme  gali būti taikomi pavieniai STEAM metodai bendrame ugdymo procese ir ugdymas  gali vykti tik visapusiškai dirbant  pagal STEAM metodologiją. Mūsų darželyje darbas yra organizuojamas  taikant pavienius STEAM metodus. Mūsų siekiamybė –  ugdymo proceso  visuma, pagrįsta Steam metodika. Dalyvaudami STEAM tinklo veikloje plėtosime STEAM mokyklų partnerystę. Įstaigoje sukursime inovatyvioms veikloms skirtas erdves vidaus ir lauko aplinkas. Tobulinsime ikimokyklinio amžiaus vaikų ekonominį, ekologinį, socialinį ir kultūrinio tvarumo ugdymą. Ugdomajame procese naudosimės IKT ir kitas skaitmenines ugdymosi priemones. Pedagogai tobulins gebėjimus integruoti į ugdomąjį procesą priemones, randamas natūralioje aplinkoje, kurs inovatyvias veiklas, sudarys tyrinėjimą skatinančias situacijas. Mokysimės kartu su socialiniais partneriais dirbti ir kurti grupėse, sprendžiant realias gyvenimo situacijas, teoriją grindžiant praktine veikla. Pedagogai domėsis savo dalyko ir mokslo naujovėmis, tobulins kompetencijas, reikalingas mokyklos STEAM veiklos plano įgyvendinimui. Vaikai įgys naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos ir kitose STEAM siūlomose srityse. Ugdomasis procesas vyks netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, ugdytinių tėvų darbovietėse, kitose ugdymo įstaigose ir kt. Žaisdami aktyviai žadiname mažųjų smalsumą, leisime vaikams išbandyti įvairius, mus supančius procesus bei objektus. Pavyzdžiui, balas ar purvą, kartu rankomis minkysime tešlą, kepsime blynus, sausainius, auginsime daržoves ir kt. Taip pat aktyviai į ugdymo procesą stengsimės  įtraukiame ir ugdytinių  šeimas.

STEAM planas 2021

STEAM VEIKLOS 2021 METAIS

Smagi penkiamečių pažintinė veikla…
Kas stipresnis? – vaikai žino, kad tas kuris didesnis. O didesnis? – tas kuris aukštesnis… Moliūgo daigelis ar žirnio stipresnis? Va čia klausimas, kurio iš akies, greitai nepasakysi… „Drugelių“ grupės vaikams šis klausimas nepasirodė sudėtingas. Čiupo liniuotę, skaičiukus užfiksavo ir palygino (žirnio daigeliui net liniuotės skaičių neužteko)…
Stipresnis, vikresnis, draugiškesnis??? Viską išsiaiškino „Pažintinės ekskursijos ežero pakrante“ metu. Ar skiriasi nuskintos ir augančios pienės kvapas? Ar galima šypsena per medi prakišti? Ar aukščiau palypėjęs jautiesi stipresnis?
Smalsūs „Drugelių“ grupės vaikai kėlė klausimus ir ieškojo atsakymų… ir rado.
Gal klausimų formuluotės ir skiriasi nuo mūsų suaugusiųjų, bet mes turime ko pasimokyti iš mažųjų. Kad ir – SMALSUMO/ŽINGEIDUMO…
Kuriame paveikslą

Gamtos paveikslą. Kintanti ir nenuspėjama, kaip pati gamta…

„Mano velykinis margutis 2021“

Auklėtojos Dianos projektas su „Varliukų“ grupės vaikais – „Mano velykinis margutis 2021“. Judėjimas link STEAM ugdymo (tai – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste).

Pavasariniai darbai. 2021/04/13
Darbas veja darbą. Pasodintos sėklytės jau daigeliais moja. „Drugelių“ grupės vaikai netinginiauja. Auklėtojos Rasos B. padrąsinti daigelius išskirstė, persodino. Sodinimo darbai taip įtraukė, kad jei laiko ir žemių kiekis leistų, tai tikriausiai vaikai viską susodintų… Įdomu, jei pasodintume kėdę??? Ar jos vaisiai būtų kėdutės??? O kokios spalvos būtų jos žiedai???

Jaunieji tyrinėtojai.

2021/04/12-16 Savaitės tema „Ieškokime, bandykime ir tyrinėkime“, „Drugelių“ gr. (4-5 m.), auklėtoja Rasa B. … jaunieji atradėjai – išradėjai. Spalvos, jų žaismas ir jų pateikimo struktūra…

Veikla ugdanti smalsumą. 
„Varliukų“ (5/6 m.) grupės vaikai ir auklėtoja Diana.
  Edukacinė aplinka, kurioje vaikai galėjo visapusiškai tyrinėti, atrasti, kurti ir ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius, meninius, pažintinius gebėjimus. Veikla ugdanti smalsumą. … pritaikant STEAM metodikas.

Vandens lašelio istorija.

Kur galima rasti vandens lašelį? Kodėl jis visai mūsų planetai taip reikalingas ir nepakeičiamas? „Varliukų“ grupės vaikai įsivaizdavo jį ir kūrė darbelius bei atliko spalvingus ir įtraukiančius bandymus. Dianos Mačėnienės grupė projektas „Vandens lašelio istorija“.

ŽEMĖS DIENA 2021 m. ir „Nykštukų“ gr. vaikai.
… žiema jau pamiršta, gyvename pavasaryje ir dėliojame svajas apie vasarą. Tačiau… šiandien išradingos auklėtojos Laimos Četrauskienės iniciatyva „Nykštukų“ grupės vaikai vizualizacijai naudojo ledo rutulius… „Žemės dieną – spalviname gaublį. Balionai su vandeniu, pripūsti ir ledukas-kas skęsta, o kas plaukia?“

 

Žalioji palangė.

Šią savaitę kalbėjome apie augalus. Daug pavadinimų vaikams buvo negirdėti. Labai apsidžiaugė, kai merkėme svogūnus į vandenį. Vaikams vandens pylimas į indelius tiek suteikė džiaugsmo, kad net greit susidarė laukiančių eilutė. Patiko tai, kad vaikai griežtai laikėsi eiliškumo. Kiekvienas įpylęs vandens, labai atsargiai merkė svogūną į jį ir kartu grožėjosi, kad gražiai atrodo. Vaikai pastabūs. Jie pastebėjo, kad po dviejų dienų išlindo šaknys. Buvo keletas vaikų, kurie bijojo susitepti rankytes, kai reikėjo įspausti sėklą į žemę. Ši savaitė vaikams labai įspūdinga. Jie gerai žino, kad augalas augtų, reikia šilumos, šviesos ir vandens.
    Ačiū Armandui ir Nojui, kurie atsinešė sėklų iš namų.  Emrinos pavasarišką piešinį išsiuntėme į Tarptautinę vaikų kūrybinių darbų virtualiąją parodą „Pavasario pranašai“. (Klaipėdos lopšelis – darželis „Boružėlė“).

Tyrinėju…

Edukacinė aplinką, kurioje vaikai galėjo visapusiškai tyrinėti, atrasti, kurti ir ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius, meninius, pažintinius gebėjimus. Veikla ugdanti smalsumą. … pritaikant STEAM metodikas.

Kaziukas ir „Skruzdeliukai“ 2021m.
Mugės atgarsiai ir nuotaikos vis sklando “Skruzdeliukų” grupėje. “Kaziuko mugė” 2021m. neužsimiršta taip greit… Prasidėjus pirkimui-pardavimui, mugė užvirė it didžiulis skruzdėlynas. Mugė – viena pirmųjų vaikų verslumo pamokų. Vaikai įsitikina, kad ne tik nelengva pagaminti tam tikrą produktą savo rankomis, bet ir ne taip paprasta jį parduoti. Tikras pasitenkinimas apima, kai darbas sulaukia pripažinimo…

Lankome žvėrelius…

Šią žiemą Lietuvoje daug sniego ir šalta, bet grožis mielas ne visiems, todėl net drąsiausiems gyvūnams sunku rasti maisto. Daug žvėrelių gyvena šalia mūsų. Kartais jų nepastebime. Žiema išbando ir užgrūdina visa, kas gyva, bet pavasario sulauks tik stipriausi ir tie, kuriems ištiesime pagalbos ranką. Nors mūsų širdelės dar mažos, bet gėrio jose daug… Suruošę vaišių žvėreliams, nešini pilnomis kuprinėmis išvykome į artimiausią mišką. Miške smalsiai stebėjime atrastus žvėrelių pėdsakus, juos analizavome, apibūdinome. Pailsėję ir išgėrę arbatos džiaugėmės, kad pasirūpinome mažaisiais savo draugais – gyvūnais.
Auklėtoja Birutė