Steam planai

STEAM planas 2024-25 m

STEAM planas 2022-2023 m.

STEAM planas 2021

ĮSIJUNGĖME Į STEAM SCHOOL LABEL PRADEDANČIŲ MOKYKLŲ TINKLĄ

          Kadangi mūsų veiklos tikslas gerinti ugdymo kokybę, tai ieškojome  mūsų veiklai priimtinos ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo metodikos ir nutarėme dalyvauti  Steam School Label  projekte ir siekti pripažinimo. Vienas iš projektų, padariusių proveržį STEAM srityje yra „STEM mokyklos ženklas“, šio projekto metu parengtas STEM mokyklos ženklo portalas, kurio tikslas – padėti Europos mokykloms stiprinti ir tobulinti jaunųjų europiečių gebėjimus ir susidomėjimą STEM dalykais, suteikti mokykloms būtinų priemonių ir metodinę paramą siekiant mokinių, mokytojų ir kitų suinteresuotų šalių įsitraukimo į STEM veiklas kuriant ir plėtojant STEM strategiją Ženklai 3 pradedanti,pažengusi ir patyrusi mokykla.
Mūsų darželis nuo 2021 vasario mėnesio kryptingai veikia STEAM srityje ir sulaukė įvertinimo. Nuo 2022-01-25 Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“ suteiktas Steam School Label  pradedančios mokyklos ženklas, kuris galios 18 mėnesių. Toliau sieksime pažengusios STEAM  mokyklos ženklo.

Mūsų tikslas per patirtinį ugdymą   didinti vaikų susidomėjimą STEAM dalykais (gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais, matematika), ugdyti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, bendradarbiavimo kompetencijas. Dalyvaudami šiame projekte, ugdymo turinį praturtinome STEAM veiklomis, dalyvavome ir rengėme projektus, renginius, mokėmės, pateikėme 25  veiklos įrodymus, pasipildėme naujomis, išmaniomis ugdymo priemonėmis ir aplinkomis.

Kas tai yra STEAM?

2021 metais pateikėme paraišką tapti STEAM mokyklų tinklo nariais.

 Kas tai yra STEAM? Tai  – gamtos, technologijų, inžinerijos mokslų, menų bei matematikos sintezė ugdymo procese. STEAM metodika  darželiuose skatina vaikus domėtis ir analizuoti jiems pateiktas temas, neįteigiant išankstinės nuomonės ar atsakymo,  vaikai  skatinami atrasti bei išvadas daryti patys. Šią JAV užgimusią ugdymo kryptį, įvertinusios šiuolaikiniame pasaulyje kylančius iššūkius, yra pasirinkusios sėkmingiausios bei garsiausios pasaulio ikimokyklinės įstaigos. Ypač šiandien STEAM metodologija populiari Šiaurės ir Skandinavijos šalyse.

Ikimokykliniame vaikų ugdyme  gali būti taikomi pavieniai STEAM metodai bendrame ugdymo procese ir ugdymas  gali vykti tik visapusiškai dirbant  pagal STEAM metodologiją. Mūsų darželyje darbas yra organizuojamas  taikant pavienius STEAM metodus. Mūsų siekiamybė – ugdymo proceso  visuma, pagrįsta Steam metodika. Dalyvaudami STEAM tinklo veikloje plėtosime STEAM mokyklų partnerystę. Įstaigoje sukursime inovatyvioms veikloms skirtas erdves vidaus ir lauko aplinkas. Tobulinsime ikimokyklinio amžiaus vaikų ekonominį, ekologinį, socialinį ir kultūrinio tvarumo ugdymą. Ugdomajame procese naudosimės IKT ir kitas skaitmenines ugdymosi priemones. Pedagogai tobulins gebėjimus integruoti į ugdomąjį procesą priemones, randamas natūralioje aplinkoje, kurs inovatyvias veiklas, sudarys tyrinėjimą skatinančias situacijas. Mokysimės kartu su socialiniais partneriais dirbti ir kurti grupėse, sprendžiant realias gyvenimo situacijas, teoriją grindžiant praktine veikla. Pedagogai domėsis savo dalyko ir mokslo naujovėmis, tobulins kompetencijas, reikalingas mokyklos STEAM veiklos plano įgyvendinimui. Vaikai įgys naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos ir kitose STEAM siūlomose srityse. Ugdomasis procesas vyks netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, ugdytinių tėvų darbovietėse, kitose ugdymo įstaigose ir kt. Žaisdami aktyviai žadiname mažųjų smalsumą, leisime vaikams išbandyti įvairius, mus supančius procesus bei objektus. Pavyzdžiui, balas ar purvą, kartu rankomis minkysime tešlą, kepsime blynus, sausainius, auginsime daržoves ir kt. Taip pat aktyviai į ugdymo procesą stengsimės  įtraukiame ir ugdytinių  šeimas.