Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis   Vaizdo rezultatas pagal užklausą „piniginė su eurais“    

 

 Pareigos   Etatų skaičius    Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis (eurais)
 2017 metai   2018 
I ketvirtis
 2018
II ketvirtis
 Vadovai  2  907,00 1028,00
 Auklėtojas metodininkas  3,026  726,00  750,00
 Vyr. auklėtojas  4,607  666,00  689,00
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  1,5  732,00  774,00
 Logopedas  0,75  675,00  682,00
 Muzikos mokytojas  1  726,00   750,00
 Kūno kultūros auklėtoja  0,5  573,00 592,00
Auklėtoja 0,537 574,00 593,00
Socialinis pedagogas 1 600,00 649,00
 Mokytojo padėjėjas  0,5  430,65,00  437,25
 Auklėtojo padėjėjas  6,15  404,55  424,00
 Buhalteris  1  730,80  742,00
 Dietistas-slaugytojas  0,75 508,95  516,75
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  1  474,00  583,00
 Sandėlininkas  0,4  417,60  424,00
 Virėjas  1,5  417,60  424,00
 Vyr. virėjas  1  430,65  437,25
 Statinių priežiūros darbininkas  1,1  418,20  448,54
 Valytojas  0,5  380,00  400,00
 Kiemsargis  1  380,00 400,00
Raštvedys 0,6 451,07 463,75