Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo užmokestis   Vaizdo rezultatas pagal užklausą „piniginė su eurais“    

 

 Pareigos   Etatų skaičius    Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
 2016 metai   2017
I ketvirtis
 2017
II ketvirtis
 Vadovai  2  898,00  907,00  907,00
 Auklėtojas metodininkas  3,38  718,00  725,00 725,00
 Vyr. auklėtojas  4,42  658,00  666,00  666,00
 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas  1,5  724,00  732,00  732,00
 Logopedas  0,75  543,00  550,00  550,00
 Muzikos mokytojas  1  718,00   726,00   726,00
 Kūno kultūros auklėtoja  0,5  143,00 143,00  143,00
 Mokytojo padėjėjas  0,5  202,00  202,00  202,00
 Auklėtojo padėjėjas  6,15  380,00  405,00  405,00
 Buhalteris  1  639,00  731,00  731,00
 Slaugytojas  0,75  284,00  343,00  343,00
 Ūkio dalies vedėjas  1  461,00  574,00  574,00
 Sandėlininkas  0,4  152,00  167,00  167,00
 Virėjas  1,5  380,00  418,00  418,00
 Vyr. virėjas  1  380,00  431,00  431,00
 Pastatų priežiūros darbininkas  1,1  380,00  415,00  415,00
 Valytojas  0,5  190,00  190,00  190,00
 Kiemsargis  1  380,00  380,00  380,00
Raštvedys 0,6 228,00 274,00 274,00