Darželio himnas

Mūsų himnas

 

Mūs darželis ant krantelio

Ežerėlio žydro, žalio.

Tarp medelių, tarp gėlių

Atsidžiaugti negaliu.

 

Čia mes skaitom ir skaičiuojam,

Į žinių lankas žygiuojam,

Čia sportuojam, pramogaujam

Ir visi linksmai draugaujam.

 

Šitiek metų, daug vaikų

Eina tuo pačiu taku.

Džiaugias mamos ir tėveliai

Kad vaikams smagu daržely.

 

Mums čia gera ir saugu,

Čia ir šilta ir jauku.

Tariam išdidžiai kartu

,,Ežerėlis“ jis vardu.