Tvarkos

 

Tvarkos:

S1-82 Mokestis už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.

S1-23 Vaikų priėmimas į ikimokyklinę įstaigą.

Sveikatos priežiūros tvarkos aprašas.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Turizmo organizavimo tvarkos aprašas.

Vaikų priežiūros dėl asmens higienos pedikuliozes ir niežų tvarkos aprašas.

Asmenų  aptarnavimo tvarkos  aprašas.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tvarkos aprašas.

Kvalifikacijos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.