Darbo laikas

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gif laikrodis sieninis“

Lopšelisdarželis ,,Ežerėlis“ dirba penkias  darbo dienas per savaitę                                                         

nuo 7.30 iki 18.00 val.

Prailginto darbo grupė dirba nuo 7.00 val. (priimami anksti atvykstantys vaikai vienoje grupėje).

P.S. laikinai dėl ekstremalios padėties šios grupės veikla sustabdyta.

Ugdomoji veikla vykdoma nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d.

REKOMENDUOJAMA DIENOTVARKĖ 

7.30 – 9.30 val. – priėmimas, individualūs informaciniai pokalbiai su tėvais, žaidimaimankšta, pusryčiai, pasiruošimas ugdomajai veiklai.

9.30 – 11.00 val.- savaitės temų plėtojimas pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažintinę, meninę. Salėje vyksta kūno kultūros, muzikinės veiklos užsiėmimai.

11.00 – 12.30 val. rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimai, gamtosaplinkos tyrinėjimas).

12.30 – 13.15 val. ruošimasis pietums, pietūs.

13.15 – 15.15 val. ruošimasis poilsiui, poilsis.

15.15 – 16.00 val. vaikų kėlimasis, pavakariai,  papildoma  ugdomoji veikla.

16.00 – 18.00 val. žaidimai grupėje, lauke, individualus darbas su vaikais, auklėtojos bendravimas su šeima.

Pastaba. Dienos ritmas kinta priklausomai nuo vaikų amžiaus.

Susijęs vaizdas