Apie mus

Mokyklos istorija: Trakų rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1966 m. potvarkiu įsteigtas Trakų vaikų darželis Nr.1, Birutės g. 38.,   Trakų rajono valdybos 1998 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 411 Birutės g. 38,  įsteigtam lopšeliui darželiui suteiktas Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pavadinimas.

Mokyklos savininkas – Trakų rajono savivaldybė, kodas 111104791, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai.

Grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas 3110.

Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis-darželis.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokyklos veiklos koordinatorius – Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Mokykla – viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Trakų rajono savivaldybės  tarybos ir administracijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Mokyklos nuostatais.