Trumpas pristatymas

    

               

Trakų lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“ įsikūręs gražioje, jaukioje, gėlynais ir medžiais apsodintoje vietovėje  ant Bernardinų (Lukos) ežero kranto. Dirba 4 ikimokyklinio, 1-mišraus ir 1 priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupės. Kiekvienoje grupėje pedagogės su vaikais, tėveliais kuria savitą grupės interjerą, atitinkantį grupės pavadinimą, vaikų amžių bei poreikius.  Mūsų darželyje ugdomoji aplinka  estetiška, moderni, jauki, žaisminga,  kūrybiška, funkcionali. Aplinka sukurta ir kuriama toliau vadovaujantis patirtinio, įtraukiamojo ugdymo(si) principais. Sudarytos galimybės vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, individualiems gebėjimams ir poreikiams tenkinti bei savaiminiam vaikų ugdymuisi.    Gyvendami mažoje vaikų bendruomenėje, ugdytiniai skatinami perimti tautos tradicijas, ugdomas gebėjimas bendrauti tarpusavyje ir su suaugusiais, formuojamas vaiko pasitikėjimas savo jėgomis,  pagarbus požiūris į aplinką, save ir kitus žmones.

logo

UGDYMO  NUOSTATOS

Norint pradėti vaiką ugdyti, pirmiausia reikia pažinti.

Siekti, kad vaikas mūsų darželyje būtų saugus, laisvasmylimas, pastebimaspripažintas, kad jo būtų išklausoma, įsiklausoma.

Priimti vaiką tokį, koks jis yra, be jokių išlygų.

Padėti vaikui susirasti veiklą, kuri atitiktų jo  jėgas, kurią jis galėtų sėkmingai atlikti.

Garantuoti vaiko sėkmę žaidžiant, dirbant, bendraujant su kitais.

Ugdyti laisvą, aktyvų ir sąmoningą savo šalies, pasaulio pažinėją ir kūrėją.

Pirmiausiai auklėti save.

Viskas, kas daroma, daroma vaikui.

Vaikas išmoksta to, kuo jis gyvena.

Niekada nedarykvaiką to, jis gali padaryti pats.

Vaikasvalstybės ateitis, šeimavalstybės pagrindas.

Meilė, gerumas, žmoniškumaspagrindiniai visapusiškos asmenybės ugdymo skatintojai, sveikatingumą lemiantys veiksniai.