Paslaugų kainoraštis

 

Ežerėlio“ vaikų pasaulis“

2022 m. Mokestis už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje

  Buivydiškių vaikų darželis

 Vienos dienos vaiko maitinimo  kaina:

1. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisę į nemokamus pietus teisės aktų nustatyta tvarka.

2.Vienos dienos vaiko maitinimo planinė norma:

  • grupėse, kuriose ugdomi vaikai iki 3 m. –2,50 Eur ( pusryčiai – 0,75 Eur., pietūs – 1,25 Eur., pavakariai – 0,50 Eur. );
  • 7.2. grupėse, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 m. – 3,00 Eur (pusryčiai – 0,90 Eur., pietūs – 1,50 Eur., pavakariai – 0,60 Eur.).

3. Vaikųugdomų  pagal  ikimokyklines  ir (ar)  priešmokyklines programastėvai(globėjai)  turi teisę  pasirinkti  maitinimų  skaičių pagal  tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia  ne daugiau kaip  4 val. per dieną.