Korupcijos prevencija

Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. Korupcijos prevencija siekiama didinti lopšelio-darželio „Ežerėlis“ paslaugų kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą. Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi teisės aktais, lopšelyje-darželyje galiojančiomis tvarkomis ir pareigybių aprašais.

Pastebėjus ar įtarus korupcijos pobūdžio ženklus lopšelio-darželio veikloje, informuokite:

  1. Raštu adresu Birutės g. 38, LT – 21106 Trakai.
  2. Telefonu  (8528) 55300, kviesti atsakingus asmenis, nurodytus 4 punkte.
  3. El. paštu ezerelisd@gmail.com
  4. Atsakingi asmenys:

4.1.  pedagogė Rasa Bazilevičienė, Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ antikorupcijos komisijos pirmininkė,

4.2. auklėtojos padėjėja Nijolė Pavlovska, Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ antikorupcijos komisijos narė;

4.3. mokytojo padėjėja Rita Našlėnienė, Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ antikorupcijos komisijos narė.

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EŽERĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ 2021-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS