,,Varliukų“ robotas

2024 m. sausis prasidėjo STEAM veikla. „Varliukų“ grupės vaikai susipažino su keliomis geometrinėmis figūromis. Naujų žinių įtvirtinimui auklėtoja pasiūlė grupės aplinkoje paieškoti daiktų, kurie panašūs į tam tikras figūras ir formas. Vaikai pastebėjo, kad visos dėžės yra stačiakampio arba kvadrato formos. Iš čia iškilo idėja iš dėžių sukonstruoti „Geometrinį robotą“. Stipriai susikaupę bei įsijautę vaikai pastatė didelį, įspūdingą robotą, kurį pavadino „Šmikiu“.

„Šmikį“ vaikai papuošė įvairiomis geometrinėmis figūromis. Dabar vaikai, žiūrėdami į savo naują draugą gali lavinti savo atmintį bei matematinius gebėjimus. Šios veiklos dėka vaikai tapo tikra inžinierių komanda.

Mokytoja Diana Mačėnienė

Gerumo angelas

Viena iš džiaugsmingesnių švenčių-tai Šv. Kalėdos. Laukiant Kalėdų, ,,Drugelių “ grupėje pasipuošėme advento vainiką su keturiomis žvakėmis. Tai Pranašų žvakė, Betliejaus žvakė, Piemenėlių žvakė ir Angelų žvakė. Su vaikais darėme kūrybinį darbelį ,,Gerumo angelas“. Angelui sparnelius darėme iš eglės šakų. Vaikai šakeles ėmė labai atsargiai, nes pajuto, kad šakelės turi spyglius, kurie duria. Keletas vaikų pasakė, kad šios šakelės žalios spalvos. Tie vaikai, kurie kalba, tarė žodį- eglė. Angeliuko sparnelius puošė skirtingo ilgio eglės šakutėmis. Vaikai lygino šakeles pagal ilgį-trumpa, ilga. Vieni vaikai pasiėmė po vieną šakelę į ranką, o keletas ėmė daug, visą puokštę. Vaikai pajuto gaivų kvapą, uostydami šakeles. Angelą puošė baltos spalvos sijonu iš švelnios medžiagos. Sijoną puošė mažais medžiagos gabalėliais, kuriuos patys atsiplėšė iš didelės juostos. O prieš tai netgi pažaidė slėpynių, greitai bėgo pasislėpti po švelnia medžiaga. Galvą puošė kaspinėliais, kuriuos ir patys mielai matavosi ant savo galvyčių. Išbandė baltos medžiagos skiautelių švelnumą, liesdami jomis savo veidelius.

Šioje veikloje palietėme daug sričių: kasdieninio gyvenimo įgūdžių, emocijų suvokimo, sakytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo, matavimo, meninės raiškos, estetinio suvokimo, atkaklumo, tyrinėjimo, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis ir kt. Vaikus užvaldė labai geros emocijos, nes Gerumo angelas suteikė vaikams daug džiaugsmo ir priminė apie gražias šventes.

Mokytoja Rasa Bazilevičienė